บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด (ทีพีซีซี) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ผลิตเคมีภัณฑ์และสารเติมแต่ง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย ปิโตรเคมีภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ บริษัททุ่มเทและมุ่งมั่นส่งมอบสินค้าคุณภาพด้วยบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าทางธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 
POLYCAL แคลเซียมคาร์บอเนต, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, แคลเซียมออกไซด์, แคลเซียมคลอไรด์, แคลเซียมลิกโนซัลโฟเนต, แคลเซียมสเตียเรต, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, แคลเซียมซิงค์สเตบิไลเซอร์, แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต, แคลเซียมไนเตรต, แคลเซียมคาร์บอเนตมาสเตอร์แบท, และกลุ่มผลิตภัณฑ์แคลเซียมอื่นๆ POLYMER  พีวีซีเรซิน, พีวีซีซัสเพนชั่น, พีวีซีอีมัลชั่น, พีวีซีเพสต์เรซิ่น, พีวีซีโคโพลิเมอร์เรซิ่น POLYPLA พลาสติไซเซอร์ ทั้งชนิดธาเลธ และชนิดไร้สารธาเลธ, ไดออกทิลพทาเลต, ดีโอพี, ไดออกทิลเทเรพทาเลต, ดีโอทีพี, ไดบิวทิลพทาเลต, ดีบีพี, ไดไอโซโนนิลพทาเลต, ดีไอเอ็นพี, อีพอกซิไดซ์ซอยบีนออยล์, อีพีโอ, คลอริเนตเตตพาราฟิน, ซีพีแวกซ์, พลาสต์ออยล์, ดินซ์พลาสติไซเซอร์, เฮกซามอลล์พลาสติไซเซอร์, ไตรออกทิลไตรเมลลิเทต, ทีโอทีเอ็ม, ไดออกทิลอดิเปต, ดีโอเอ POLYPIG แม่สีเพสต์เข้มข้น ทั้งชนิดธาเลธ และชนิดไร้สารธาเลธ, พิกเมนต์เพสต์, คัลเลอร์เพสต์, สูตรน้ำ, สูตรน้ำมัน POLYCHE  สารเติมแต่งสำหรับพีวีซี, พลาสติกและยาง, เคมีภัณฑ์พื้นฐาน และเคมีภัณฑ์กลุ่มพิเศษ POLYOILน้ำมันอุตสาหกรรม,สารตัวทำละลายพื้นฐาน, แอลกอฮอล์, ไกลคอล และโซลเวนท์ชนิดต่างๆ POLYFOOD สารเคมีเกรดอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร, สารควบคุมความเป็นกรด, สารให้ความคงตัว, สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น, สารกันเสีย, สารกันบูด, สารถนอมอาหาร, สารแต่งกลิ่นอาหาร, สารให้ความหวาน, สารทดแทนน้ำตาล, น้ำตาลเทียม, สารปรุงรสอาหาร และอื่นๆ (รายการผลิตภัณฑ์/เกรด สามารถตรวจสอบจาก หน้าผลิตภัณฑ์)

THAI POLY CHEMICALS CO., LTD. (TPCC ) is Thai manufacturer of specialty chemicals and firm importer, exporter and distributor of premium chemical and petrochemical products from local and global manufacturers. TPCC provides superior solutions from innovative products and services to be the best choice for business partners. Our products include, POLYCAL Calcium Carbonate, CaCO3, Calcite, Limestone Powder, Calcium Hydroxide, Ca(OH)2, Calcium Oxide, CaO, Calcium Stearate, Calcium Lignosulphonate, Calcium Hypochlorite, CaHCl2, Calcium Chloride, CaCl2, Calcium Nitrate, Ca(NO3)2, CalciumZincStabilizer, CaZn, Calcium Magnesium Carbonate (Dolomite), CaMg(CO3)2, Calcium Salt, Calciumcarbonate Masterbatch POLYMER PVC Resin, PVC suspension, PVC emulsion, PVC paste resin, PVC copolymer resin POLYPLA  Plasticizer, Phthalate and Phthalate Free, Dioctyl Phthalate, DOP, Dioctyl Terephthalate, DOTP, Dibutylphthalate, DBP, Diisononylphthalate, DINP, Chlorinated Paraffin, CPW, Epoxidized Soybean Oil, EPO, ESBO, DINCH, Hexamoll Plasticizer, Non-Phthalate Plasticizer, TrioctylTrimellitate, TOTM, DOA POLYPIG  Concentrated paste pigment , dispersion for PVC plastisol, PVC latex POLYCHE Additives for polymer and rubber, basic and specialty chemicals POLYOIL  Industrial Oil and Industrial Solvents, Alcohol POLYFOOD Food additives, Preservative, Enhancer, Sweetener, Acid buffer, Acidulant, Acidity regulator, Antioxidant, Stabilizer, Flavour, Baking soda, Cooking Soda, Leavening agent, Emulsifier, Sugar Subtitute, Artificial Sweetener, etc. (Product Name / Grade can be check from product page)
 
สินค้าเคมีภัณฑ์อื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ ฝ่ายขายของบริษัทฯ 
Other chemical products, please directly contact
TPCC sale team to best support;
Tel./ โทร : 034854888,  034496284
Fax/แฟกส์ : 034496680, 034496681,034496285
Mobile No.: 0824504888,  0800160016,
0861762992, 0868850111,  0878332456
Email Address1thaipolychemicals@hotmail.com
Email Address2: info@thaipolychemicals.com
Email Address3: polychemicals888@gmail.com
 
                   
 

Thai Poly Chemicals Company Limited, TPCC commercial products, keywords :
แอสคอร์บิกแอซิด, แอสคอร์บิคแอซิด, วิตามินซี, Ascorbic acid, Ascorbate, Vitamin C, C6H8O6, แอสคอร์บิกเอซิด, แอสคอร์บิคเอซิด, กรดแอสคอร์บิค, กรดแอสคอร์บิก, แอสคอร์บิก, แอสคอร์บิค, Ascorbic, ผงวิตามินซี, วิตามินซีผง, วิตามินซีบริสุทธิ์, pure vitamin C, Vitamin C powder, CAS No. 50-81-7, กรดแอล-แอสคอร์บิก, L-ascorbic acid, แอล-แอสคอร์เบต, L-ascorbate, 2-oxo-L-threo-hexono-1,4- lactone-2,3-enediol, (R)-3,4-dihydroxy-5-((S)- 1,2-dihydroxyethyl)furan-2(5H)-one, Food grade chemical, USP grade, Blowing agent, Foaming agent, Azodicarbonamide, ยาพอง, โบลวิ่งเอเจ้น, โฟมมิ่งเอเจ้น, สารช่วยให้เกิดโฟม, เอโซไดคาร์โบนาไมด์, Calcium Carbonate, CaCO3, Ground Calcium Carbonate, GCC, Heavy Calcium Carbonate, Precipitated Calcium Carbonate, PCC, Light Calcium, Calcium powder, Treated CaCO3, Coated CaCO3, Limestone powder, Calcite powder, Marble powder, Calcium food grade, CaCO3 food grade, Nano Calcium Carbonate, Calcium nano, Nano CaCO3, Calcium Masterbatch, Calcium Carbonate masterbatch, Calcium pellet, CaCO3 masterbatch, Filler masterbatch, Filler powder, แคลเซียม100เมซ, แคลเซียม200เมซ, แคลเซียม325เมซ, แคลเซียม500เมซ, แคลเซียม100mesh, แคลเซียม200mesh, แคลเซียม325mesh, แคลเซียม500mesh, แคลเซียมคาร์บอเนต100เมซ, แคลเซียมคาร์บอเนต200เมซ, แคลเซียมคาร์บอเนต325เมซ, แคลเซียมคาร์บอเนต500เมซ, Calcium 100 mesh, Calcium 200 mesh, Calcium 325 mesh, Calcium 500 mesh, Calcium Carbonate 100 mesh, Calcium Carbonate 200 mesh, Calcium Carbonate 325 mesh, Calcium Carbonate 500 mesh, คลอรีนผง 65%, Calcium Hypochlorite, CaOCl2, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์,ผงปูนคลอรีน, ปูนคลอรีน, ผงคลอรีน, คลอรีนผง, Calcium Hypochlorite, CaOCl2, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์,ผงปูนคลอรีน, ปูนคลอรีน, ผงคลอรีน, คลอรีนผง, Chlorine powder, คลอรีนเกล็ด,คลอรีนก้อน, คลอรีนสระว่ายน้ำ, คลอรีนฆ่าเชื้อ, คลอรีนบำบัดน้ำ, น้ำมันดีบีพี, ไดบิวทิลพธาเลธ, DBP, Dibutyl Phthalate, น้ำมันดีโอพี, ไดออกทิลพธาเลธ, DOP, Dioctyl Phthalate, Plasticizer, พลาสติไซเซอร์, , น้ำมันดีไอเอ็นพี, DINP, Diisononyl Phthalate, ไดไอโซโนนิลพธาเลธ, น้ำมันอีพีโอ, EPO, Epoxidized Soybean oil, น้ำมันพาราฟิน, พลาสต์ออยล์, พลาสออย, Plastoil, Chlorinated Paraffin Oil, CPW, ESBO, ดีโอทีพี, ไดออกทิลเทเรพธาเลธ, DOTP, Dioctyl Terephthalate, Diethylene glycol, Diglycol, DEG, ดีอีจี, ไดเอทิลีนไกลคอล, ไดเอทธิลีนไกลคอล, ไดไกลคอล, Propylene glycol, PG, MPG, monopropylene glycol, โพรพิลีนไกลคอล, พีจี, เอ็มพีจี, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, Ethylene glycol, Monoethylene glycol, monoglycol, MEG, EG, อีจี, เอ็มอีจี, เอทิลีนไกลคอล, เอทธิลีนไกลคอล, โมโนเอทิลีนไกลคอล, โมโนเอทธิลีนไกลคอล, โมโนไกลคอล, Glycol, ไกลคอล, น้ำมันดีโอพีรีไซเคิล, น้ำมันดีโอพีใช้แล้ว, น้ำมันดีโอพีเกรดบี,ไดออกทิลพธาเลธ, DOP grade B, Dioctyl Phthalate, DOP reuse, DOP recycle, DOP off grade, DOP off spec, DOP low cost, ฟูมซิลิก้า, ซิลิก้าฟูม, Fume Silica, Silica Fume, ซิลิกาฟูม, ฟูมซิลิกา, ไมโครซิลิก้า, ไมโครซิลิกา, micro silica, Thixotropic agent, สารปรับความหนืด, กลีเซอรีน เกรด USP, Glycerine USP grade, Refined Glycerine USP grade, กลีเซอรอล, Glycerol, Propanetriol, Glycertol, Glycic Alcohol, Trihydroxypropane, แบเรียมสเตียเรต,Barium Stearate, แคลเซียมสเตียเรต,Calcium Stearate, เลธสเตียเรต, Lead Stearate, ตะกั่วสเตียเรต, ซิ้งสเตียเรต, สังกะสีสเตียเรต, Zinc Stearate, วันแพ็คสเตบิไลเซอร์, Onepack Stabilizer, ไดเบสิคเลดซัลเฟต, Dibasicleadsulphate, DBLS, ไตรเบสิคเลดซัลเฟต, Tribasicleadsulphate, TBLS, แคลเซียมซิ้ง สเตบิไลเซอร์, Calcium Zinc Stabilizer, Ca-Zn, Ca/Zn, แบเรียมซิ้ง สเตบิไลเซอร์, Barium Zinc Stabilizer, Ba-Zn, Ba/Zn, แบเรียมแคดเมียมซิ้ง สเตบิไลเซอร์, Barium Cadmium Zinc Stabilizer, Ba-Cd-Zn, BaCdZn, Ba/Cd/Zn, เมทิลทิน สเตบิไลเซอร์, Methyltin Stabilizer, Sn, PVC stabilizer, สารกันไหม้พีวีซี, UV stabilizer, UV absorber, Light stabilizer, Light absorber, ยูวีสเตบิไลเซอร์, ยูวีแอพซอร์พเบอร์, ไลท์สเตบิไลเซอร์, ไลท์แอพซอร์พเบอร์, Calcium Zinc Stabiliser, Calcium / Zinc PVC Heat Stabilizer, Calcium-Zinc Stabilizer CaZn Stabilizer , Ca/Zn Stabilizer , Ca-Zn Stabilizer, Ca Zn Stabilizer, เลดเสตียเรต, เลดสเตียเรต, เลดเสตียเลต, เลดสเตียเรต, เลดสเตียเรท, เลดเสตียเรท, ผงหินปูน100เมซ, ผงหินปูน200เมซ, ผงหินปูน325เมซ, ผงหินปูน500เมซ, ผงหินปูน100mesh, ผงหินปูน200mesh, ผงหินปูน325mesh, ผงหินปูน500mesh, ผงหินปูนบด100เมซ, ผงหินปูนบด200เมซ, ผงหินปูนบด325เมซ, ผงหินปูนบด500เมซ, limestone powder 100 mesh, limestone powder 200 mesh, limestone powder 325 mesh, limestone powder 500 mesh, Calcite 100 mesh, Calcite 200 mesh, Calcite 325 mesh, Calcite 500 mesh, เมทิลีนคลอไรด์, เมทธิลีนคลอไรด์, Methylene chloride, MC, Dichloromethane, ไดคลอโรมีเทน, Propylene glycol, PG, MPG, monopropylene glycol, โพรพิลีนไกลคอล, พีจี, เอ็มพีจี, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, Diethylene glycol, Diglycol, DEG, ดีอีจี, ไดเอทิลีนไกลคอล, ไดเอทธิลีนไกลคอล, ไดไกลคอล, Ethylene glycol, Monoethylene glycol, monoglycol, MEG, EG, อีจี, เอ็มอีจี, เอทิลีนไกลคอล, เอทธิลีนไกลคอล, โมโนเอทิลีนไกลคอล, โมโนเอทธิลีนไกลคอล, โมโนไกลคอล, Glycol, ไกลคอล, Monopropylene glycol, Propylene glycol, PG, MPG, MPG USP, MPG food grade, MPG pharmaceutical grade, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, เอ็มพีจี, โพรพิลีนไกลคอล, พีจี, เอ็มพีจีเกรดอาหาร, เอ็มพีจีเกรดยา, Monopropylene Glycol , MPG-USP grade, MPG, PG, โมโนโพรพิลีนไกลคอล เกรด USP, เอ็มพีจี เกรด USP, Monopropylene Glycol , MPG-industrial grade, โมโนโพรพิลีนไกลคอล เกรดอุตสาหกรรม, เอ็มพีจี เกรดอุตสาหกรรม, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซดาไฟ, คอสติกโซดา, Sodium Hydroxide, Caustic soda, NaOH , โซดาไฟเกล็ด, โซดาไฟผลึก, โซดาไฟ 50%, โซดาไฟ 98%, โซดาไฟ 99%, โซดาไฟน้ำ, NaOH flake, NaOH soulution, NaOH 50%, NaOH 98%, NaOH 99%, คอสติกโซดา, โซดาไฟเหลว, Optical Brightener , Fluorescent Brightener , Whitener powder , ออพติคอลไบรเทนเนอร์ , ผงกัดขาว , ผงสีกัดขาว , ผงไวท์เทนเนอร์ , ผงไบรท์เทนเนอร์ , Fluorescent powder , Fluorescent brightener, แพคผง 30%, โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ 30%, Polyaluminium Chloride, PAC 30%, PAC powder, สารช่วยตกตะกอน, สารเคมีผลิตน้ำประปา, เคมีบำบัดน้ำ, water treatment chemical, น้ำมันพาราฟิน, พาราฟินออยล์, Parafin oil, Paraffin oil, พาราฟินิกออยล์, Parafinic oil, พาราฟฟินออยล์, Liquid Paraffin, Liquid paraffin, พาราฟินเหลว, พาราฟินส์ออยล์, parafins oil, paraffins oil, น้ำมันพาราฟฟิน, น้ำมันพาราฟินส์, Paraffinic oil, พาราฟินแวกซ์, พาราฟฟินแวกซ์, พาราฟินแว็กซ์, พาราฟฟินแว็กซ์, paraffin wax, semirefine paraffin, parafin wax, parafins wax, paraffin slab, พาราฟินส์ , พาราฟินแวกซ์ 58/60, PE wax, polyethylene wax, PE wax flake, PE wax granule, PE wax powder, PE wax, PEWAX, granular, พีอีแวกซ์, พีอีแว็กซ์, พีอีแวกส์, พีอีแว็กส์, โพลีเอทธิลีนแวกซ์, โพลีเอทธิลีนแว็กซ์, ผงพีอีแวกซ์, พีอีแวกซ์เกล็ด, พีอีแวก, พีอีแว็ก, พีอีwax, PEแวก, PEแวกซ์, PEแวกส์, PEแว็ก, PEแว็กซ์, PEแว็กส์, โพลีเอทิลีนไกลคอล, โพลีเอทธิลีนไกลคอล, พีอีจี, โพลีอีเทอร์ไกลคอล, โพลีอีเธอร์ไกลคอล, คาร์โบแวกซ์, คาร์โบแว็กซ์, Polyethylene Glycol, PEG, Polyether Glycol, CARBOWAX, PEG 200, PEG 300, PEG 400, PEG 600, PEG food grade, Polyoxyethylene , พีอีจี 200, พีอีจี 300, พีอีจี 400, พีอีจี 600, pigment paste, color paste, แม่สีเพสต์, สีเพสต์, คัลเลอร์เพสต์, phthalate free, non phthalate, nonphthalate, zero phthalate, ไร้สารธาเลต, ไร้สารพธาเลต, ปราศจากสารธาเลต, ปราศจากสารพธาเลต, ปลอดสารธาเลต, ปลอดสารพธาเลต, ไร้สารธาเลท, ไร้สารพธาเลท, ปราศจากสารธาเลท, ปราศจากสารพธาเลท, ปลอดสารธาเลท, ปลอดสารพธาเลท, ไร้สารธาเลธ, ไร้สารพธาเลธ, ปราศจากสารธาเลธ, ปราศจากสารพธาเลธ, ปลอดสารธาเลธ, ปลอดสารพธาเลธ, ไร้สารทาเลต, ไร้สารพทาเลต, ปราศจากสารทาเลต, ปราศจากสารพทาเลต, ปลอดสารทาเลต, ปลอดสารพทาเลต, ไร้สารทาเลท, ไร้สารพทาเลท, ปราศจากสารทาเลท, ปราศจากสารพทาเลท, ปลอดสารทาเลท, ปลอดสารพทาเลท, ไร้สารทาเลธ, ไร้สารพทาเลธ, ปราศจากสารทาเลธ, ปราศจากสารพทาเลธ, ปลอดสารทาเลธ, ปลอดสารพทาเลธ, pigment paste, color paste, titanium dioxide paste, pvc paste, pvc plastisol, Liquid PVC, แม่สีเพสต์, สีเพสต์, คัลเลอร์เพสต์, ทิทาเนียมไดออกไซด์เพสต์, พีวีซีเพสต์, พีวีซีพลาสติซอล, organosol, ออร์แกโนซอล, พลาสติซอล, พลาสติโซล, พีวีซีเหลว, พีวีซีลาเท็กซ์, process aid, processing aid, ACR, PA530, PA551, โพรเซสเอจ, โพรเซสซิ่งเอจ, สารช่วยขึ้นรูป, acrylic process aid, ACR process aid, พีวีซีเรซิ่นเกรดซัสเพนชั่น, PVC resin suspension grade, พีวีซีเพสต์เรซิ่น, PVC paste resin, พีวีซีเรซิ่นอีมัลชั่น, PVC resin emulsion grade, พีวีซีดิสเพอร์สชั่น, PVC dispersion, พีวีซีลาเท็กซ์, PVC latex, พีวีซีเหลว, Liquid PVC, พีวีซีพลาสติซอล, พลาสติซอล, พลาสติโซล, PVC Plastisol, พีวีซีโคโพลิเมอร์เรซิ่น, PVC copolymer resin, PVC paste resin, PVC emulsion, PVC dispersion, พีวีซีเรซิ่น, พีวีซีเพสต์เรซิ่น, พีวีซีอีมัลชั่น, พีวีซีดิสเพอร์สชั่น, พีวีเพสต์, พีวีซีพลาสติซอล, พีวีซีพลาสติโซล, พีวีซีเหลว, PVC plastisol, PVC paste, PVC latex, PVC emulsion, PVC dispersion, Liquid PVC, พีวีซีพลาสติซอล, พลาสติโซล, พีวีซีเหลว, พีวีซีลาเท็กซ์, พีวีซีเพสต์, พีวีซีอีมัลชั่น, พีวีซีดิสเพอร์สชั่น, stearic acid, stearic triple, stearic rubber, สเตียริกเอซิด, สเตียริคเอซิด, สเตียริกแอซิด, เสตียริกแอซิด, เสตียริกเอซิด, เสตียริคเอซิด, กรดสเตียริก, กรดสเตียริค, กรดเสตียริก, สเตียริกแอซิด, เสตียริกแอซิด, สเตียริคแอซิด, เสตียริคแอซิด, Stearic Acid, แป้งทัลคัม, ทัลคัม, แมกนีเซียมซิลิเกต, Talcum, Talcum powder, Magnesium silicate, talc powder, filler, ฟิลเลอร์, แป้งทัลก์, แป้งเบา, ไตรเบสิกเลดซัลเฟต, Tribasic Lead Sulphate, ทีบีแอลเอส, TBLS, ไลท์สเตบิไลเซอร์, Light Stabilizer, ยูวีแอพซอร์บเบอร์, สารดูดกลืนรังสียูวี, UV Absorber, ยูวีสเตบิไลเซอร์, สารป้องกันยูวี, UV Stabilizer, Zinc Oxide, Zn Oxide, ZnO, ซิงค์ออกไซด์, ซิงก์ออกไซด์, ซิ้งออกไซด์, ซิงออกไซด์, สารกันแดด, ซิงค์อ๊อกไซด์, ซิงก์อ๊อกไซด์, ซิ้งอ๊อกไซด์, ซิงอ๊อกไซด์, สารกันแดด, Zincoxide, Zinc Oxide 99.5% min, ZnO 99.5, Zincoxide99.5, คาลาไมล์, Calamile, Kalamile, สมิธโซไนต์, Smithsonite, ซิงค์สเตียเรต, ซิ้งสเตียเรต, สังกะสีสเตียเรต, แคลเซียมสเตียเรต, แบเรียมสเตียเรต, ลีดสเตียเรต, Zinc stearate, barium stearate, calcium stearate, lead stearate, Carbon black, N330, คาร์บอนแบล็ก, คาร์บอนแบล็ค, ผงเขม่าดำ, ผงถ่านคาร์บอน, ผงคาร์บอนแบล็ค, CarbonblackN330, แคลเซียม food grade, แคลเซียมเกรดอาหาร, แคลเซียมคาร์บอเนต food grade, CaCO3 food grade, CaCO3 เกรดอาหาร, แคลเซียมฟู้ดเกรด, ผงแคลเซียมเกรดอาหาร, แคลเซียมคาร์บอเนต, Calcium Carbonate, CaCO3, Precipitated Calcium Carbonate, Light Calcium Carbonate, PCC, แคลเซียมคาร์บอเนตนาโน, นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต, Nano Calcium Carbonate, Calcium Carbonate Nano, Nano CaCO3, CaCO3 nano, แคลเซียมคาร์บอเนต, Calcium Carbonate, CaCO3, แป้งหนัก, แป้งเบา, PCC, GCC, precipitated Calcium, Light Calcium, Heavy Calcium, CaCO3 Masterbatch, Calcium Carbonate Masterbatch, Calcium Masterbatch, เม็ดแคลเซียม, แคลเซียมมาสเตอร์แบท, แคลเซียมเม็ด, แคลเซียมคาร์บอเนตมาสเตอร์แบท, แคลเซียมลิกโนซัลโฟเนต, แคลเซียมลิคโนซัลโฟเนต, แคลเซียมลิกโนซัลโฟเนท, แคลเซียมลิคโนซัลโฟเนท, Calcium Lignosulphonate, Calcium Lignosulfonate, Lignosulphonate, lignosulfonate, Calcium Ligno Sulfonate, Calcium Ligno Sulphonate, Calciumligno, Calciumlignosulphonate, Calciumlignosulfonate, Sulfonated Lignin, Lignins, สารลดน้ำ, น้ำยาลดน้ำ, สารลดน้ำในคอนกรีต, พลาสติไซเซอร์, ซูเปอร์พลาสติไซเซอร์, แอดมิกเจอร์, water reducing admixture, Plasticizer, Concrete plasticizer, Superplasticizer, admixture, concrete admixture, dispersing agent, pellet binder, EINECS NO 23-25-064, CAS NO 8061-51-7, CA-SA, Ca-Sa, Lignosulphonates, Lignosulfonates, ลิกโนซัลโฟเนต, ลิกโนซัลโฟเนท, ลิคโนซัลโฟเนต, ลิคโนซัลโฟเนท, แบเรียมสเตียเรต,Barium Stearate, แคลเซียมสเตียเรต,Calcium Stearate, เลธสเตียเรต, Lead Stearate, ตะกั่วสเตียเรต, ซิ้งสเตียเรต, สังกะสีสเตียเรต, Zinc Stearate, แคลไซต์100เมซ, แคลไซต์200เมซ, แคลไซต์325เมซ, แคลไซต์500เมซ, แคลไซต์100mesh, แคลไซต์200mesh, แคลไซต์325mesh, แคลไซต์500mesh, ผงแคลไซต์100เมซ, ผงแคลไซต์200เมซ, ผงแคลไซต์325เมซ, ผงแคลไซต์500เมซ, Calcite powder 100 mesh, Calcite powder 200 mesh, Calcite powder 325 mesh, Calcite powder 500 mesh, Calcite 100 mesh, Calcite 200 mesh, Calcite 325 mesh, Calcite 500 mesh, Marble powder 100 mesh, Marble powder 200 mesh, Marble powder 325 mesh, Marble powder 500 mesh, ผงหินอ่อน100เมซ, ผงหินอ่อน200เมซ, ผงหินอ่อน325เมซ, ผงหินอ่อน500เมซ, ไดคลอโรมีเทน, Dichloromethane, เมทิลีนคลอไรด์, เมทิลีนไดคลอไรด์, DCM, CH2Cl2, เมทิลีนไบคลอไรด์, มีเทนไดคลอไรด์, Methylene Chloride, MC, Methylenedichloride, Methylene bichloride, Methanedichloride, Methane bichloride, ไดคลอโรมีเธน, เมธิลีนคลอไรด์, เมทธิลีนคลอไรด์, เมธิลีนไดคลอไรด์, เมทธิลีนไดคลอไรด์, เมธิลีนไบคลอไรด์, เมทธิลีนไบคลอไรด์, มีเธนไดคลอไรด์, มีเธนไบคลอไรด์, ซิงค์สเตียเรต, Zinc Stearate, ซิงก์สเตียเรต, ซิ้งสเตียเรต, สังกะสีสเตียเรต, ซิงก์เสตียเรต, ซิงค์เสตียเรต, ซิ้งเสตียเรต, สังกะสีเสตียเรต, Zn Stearate, โซเดียมคาร์บอเนต, Sodium carbonate, Na2CO3, โซดาแอส,โซดาแอซ, Soda ash, Soda bicarbonate, โซดาแอช , โซดาซักผ้า,Washing soda, โซดา แอช, โซดาแอชไลท์, โซดาแอสไลท์, soda ash light, soda ash dense, โซเดียมไบคาร์บอเนต, Sodium bicarbonate, NaHCO3, โซดาแอส,โซดาแอซ, โซดาแอช, Sodium Hydrogen Carbonate, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต,โซดาไบคาร์บอเนต, Soda bicarbonate, ทิทาเนียมไดออกไซด์ , ไททาเนียมไดออกไซด์, รูไทล์, อนาทัส, Titanium Dioxide, TiO2, Rutile, Anatase, TiO2 paste, Titanium powder, Titanium dioxide, TiO2, ทิทาเนียมไดออกไซด์, Titanium dioxide paste, TiO2 paste, ทิทาเนียมไดออกไซด์เพสต์, Titanium dioxide dispersion, TiO2 dispersion, ทิทาเนียมไดออกไซด์ ดิสเพอร์สชั่น,Titanium dioxide aqueous, TiO2 aqueous, ทิทาเนียมไดออกไซด์เหลว, Titanium dioxide pigment, TiO2 pigment, ทิทาเนียมไดออกไซด์พิกเมนต์, Pigment paste, Colorpaste, คัลเลอร์เพสต์, แม่สีเพสต์, สีเพสต์, น้ำยาเครื่องชิลเลอร์, น้ำยาantifreeze, น้ำยาชิลเลอร์, สารต้านทานการเยือกแข็ง, น้ำยาไกลคอล, Antifreeze agent, เอทิลีนไกลคอล, เอทธิลีนไกลคอล, Ethylene glycol, coolant glycol, แอนตี้ฟรีซเอเจ้น, ไกลคอลหล่อเย็น, น้ำยาเครื่องน้ำเย็น, น้ำยาเครื่องทำน้ำเย็น, น้ำยาลอกสี, โซลเว้นท์ลอกสี, น้ำยาล้างสี, โซลเว้นท์ล้างสี, เมทิลีนคลอไรด์, เมทธิลีนคลอไรด์, Methylene chloride, MC, Dichloromethane, ไดคลอโรมีเทน, แบเรียมซัลเฟต, แบเรียมซัลเฟท, แบไรต์, แบไรท์, Barium sulphate, Barium sulfate, BaSO4, Baryte , Barite, Barium powder, ผงแบเรียม, ผงแบไรต์, แบเรียมสเตียเรต, Barium Stearate, แคลเซียมสเตียเรต, แคลเซียมสเตียเรท, Calcium Stearate, เลดสเตียเรต, เลดสเตียเรท, Lead Stearate, Pb stearate, ตะกั่วสเตียเรต, ตะกั่วสเตียเรท, ซิ้งสเตียเรต, ซิ้งสเตียเรต, ซิงค์สเตียเรต, ซิงค์สเตียเรท, สังกะสีสเตียเรต, สังกะสีสเตียเรท, Zinc Stearate, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์, ปูนขาว, ปูนไลม์ , Calcium Hydroxide, Ca(OH)2, Hydrated Lime, Calcium Hydroxide 90% min, ปูนขาว 90%, Calcium Hydroxide 92% min, ปูนขาว 92%, Calcium Hydroxide 97% min, ปูนขาว 97%, ปูนขาวเกรดอาหาร, Calcium Hydroxide food grade, Hydrated lime food grade, Ca(OH)2 food grade, ไฮเดรตไลม์เกรดอาหาร, ปูนขาว 97%, ปูนไฮเดรตไลม์ 97%, แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 97%, Calcium Hydroxide 97%, Hydrated Lime 97%, Ca(OH)2 97%, ปูนขาวความบริสุทธิ์สูง, ปูนขาว, ปูนไฮเดรตไลม์, แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Calcium Hydroxide, Hydrated Lime, Ca(OH)2, ปูนขาวร้อน, ปูนร้อน, ปูนสุก, แคลเซียมอ๊อกไซด์, แคลเซียมออกไซด์, Calcium Oxide, Quick Lime, CaO, โพลิเมอร์แอนไอออน, โพลิเมอร์แอนไอออนิก, โพลิเมอร์ประจุลบ, แอนไอออนโพลิเมอร์, แอนไอออนโพลิเมอร์, Polymer anion, Polymer an-ion, Polymer anionic, Polymer an-ionic, anion polymer, an-ion polymer, anionic polymer, an-ionic polymer, floculant, เม็ดกัดขาว, เม็ดสีกัดขาว, เม็ดออพติคอลไบรเทนเนอร์, ออพติคอลไบรเทนเนอร์มาสเตอร์แบท, เม็ดOB, เม็ดOB1, OB masterbatch, OB1 masterbatch, Optical Brightener, Optical Brightener Masterbatch, OB มาสเตอร์แบท, OB1 มาสเตอร์แบท, moisture absorber, moisture absorbent, absorber masterbatch, เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, เรซิ่นกันชื้น, เรซิ่นดูดความชื้น, antimoisture resin, desiccant masterbatch, antimoisture pellet, Purging resin, purging compound, purging agent, purging additive, purging masterbatch, เม็ดล้างเครื่อง, เม็ดล้างสกรู, เม็ดความสะอาดสกรู, เม็ดฉีดล้างสกรู, เพิจจิ้งคอมปาวด์, เพิร์จจิ้งเอเจ้น, Methyltin Stabilizer, เมทิลทินสเตบิไลเซอร์, PVC Tin Stabilizer, พีวีซีทินสเตบิไลเซอร์, Sn Heat Stabilizer, สารกันไหม้ดีบุก, Oragano Tin Stabilizer, ออร์แกโนสเตบิไลเซอร์, Methyltin mercaptide PVC Heat Stabilizer, แบเรียมสเตียเรต, Barium Stearate, แคลเซียมสเตียเรต, Calcium Stearate, เลธสเตียเรต, Lead Stearate, ตะกั่วสเตียเรต, ซิ้งสเตียเรต, สังกะสีสเตียเรต, Zinc Stearate, Chlorinated PE, CPE 135A, CPE3135, Impact modifier, สารต้านทานแรงกระแทก, ซีพีอี135เอ, คลอริเนตเต็ตPE, CPE135, CPE135A, อิมแพ็คโมดิไฟเออร์, PVC additive, MBS, ACR, MBS impact modifier, สารส้มใส, สารส้มขุ่น, สารส้มก้อน, สารส้มผง, อลูมิเนียมซัลเฟต, สารส้ม, Aluminium Sulphate, Alum, สารส้มเกล็ด, สารส้มขุ่นผง, สารส้มขุ่นก้อน, สารส้มใสผง, สารส้มใสก้อน, สารส้มก้อนใส, สารส้มก้อนขุ่น, สารส้มขุ่นเกล็ด, สารส้มใสเกล็ด, สารส้มขุ่นผง สารส้มขุ่นก้อน, อลั่ม, อะลั่ม, ทิทาเนียมไดออกไซด์เหลว, ทิทาเนียมไดออกไซด์เพสต์, ทิทาเนียมไดออกไซด์ดิสเพอร์สชั่น, Titanium Dioxide Paste ,TiO2 paste, Titanium Dioxide dispersion, TiO2 dispersion, ไททาเนียมไดออกไซด์เหลว, ไททาเนียมไดออกไซด์เพสต์, ไททาเนียมไดออกไซด์ดิสเพอร์สชั่น, ไทเทเนียมไดออกไซด์เหลว, ไทเทเนียมไดออกไซด์เพสต์, ไทเทเนียมไดออกไซด์ดิสเพอร์สชั่น, ทิเทเนียมไดออกไซด์เหลว, ทิเทเนียมไดออกไซด์เพสต์, ทิเทเนียมไดออกไซด์ดิสเพอร์สชั่น, Titanium dioxide aqueous, TiO2 aqueous, Titanium dioxide pigment, TiO2 pigment, ทิทาเนียมไดออกไซด์พิกเมนต์, ไททาเนียมไดออกไซด์พิกเมนต์, ทิเทเนียมไดออกไซด์พิกเมนต์, ไทเทเนียมไดออกไซด์พิกเมนต์, Pigment paste, Color paste, คัลเลอร์เพสต์, แม่สีเพสต์, สีเพสต์, คัลเลอร์เพสท์, แม่สีเพสท์, สีเพสท์, ไททาเนียมไดออกไซด์, ทิทาเนียมไดออกไซด์, ไทเทเนียมไดออกไซด์, ทิเทเนียมไดออกไซด์, รูไทล์, อนาทัส, Titanium Dioxide, TiO2, Rutile, Anatase, TiO2 paste, TiO2 rutile, TiO2 anatase, Titanium powder, Titanium Dioxide Powder, Titanium Dioxide Pigment, TiO2 powder, White pigment powder, น้ำมันดีโอทีพี, น้ำมันDOTP, ดีโอทีพี, ไดออกทิลเทเรพธาเลธ, DOTP, Dioctyl Terephthalate, น้ำมันดีโอเอ, น้ำมันDOA, ดีโอเอ, DOA, ไดออกทิลอดิเปต, ไดออกทิลอดิเปท, Dioctyl Adipate, Plasticizers, พลาสติไซเซอร์, น้ำมันดีบีพี, ไดบิวทิลพธาเลธ, DBP, Dibutyl Phthalate, น้ำมันดีโอพี, ไดออกทิลพธาเลธ, DOP, Dioctyl Phthalate, Plasticizer, พลาสติไซเซอร์, , น้ำมันดีไอเอ็นพี, DINP, Diisononyl Phthalate, ไดไอโซโนนิลพธาเลธ, น้ำมันอีพีโอ, EPO, Epoxidized Soybean oil, น้ำมันพาราฟิน, พลาสต์ออยล์, พลาสออย, Plastoil, Chlorinated Paraffin Oil, CPW, ESBO, วันแพ็คเลดสเตบิไลเซอร์, One pack lead stabilizer, สารกันไหม้วันแพ็ค, สารกันไหม้พีวีซี, ดีบีแอลเอส, ไดเบสิคเลดซัลเฟต, ไดเบสิกเลดซัลเฟต, DBLS, Dibasic Lead sulphate, Dibasic Lead Sulfate, ทีบีแอลเอส, ไตรเบสิคเลดซัลเฟต, ไตรเบสิกเลดซัลเฟต, TBLS, Tribasic Lead sulphate, Tribasic Lead Sulfate, แบเรียมซิงค์สเตบิไลเซอร์, แบเรียมซิงก์สเตบิไลเซอร์, แบเรียมซิ้งสเตบิไลเซอร์, Barium Zinc Stabilizer, BaZn stabilizer, Bariumzinc Stabilizer, Ba-Zn stabilizer, Ba/Zn stabilizer, สารกันไหม้แบเรียมซิงค์, แคลเซียมซิงค์สเตบิไลเซอร์, แคลเซียมซิงก์สเตบิไลเซอร์, แคลเซียมซิ้งสเตบิไลเซอร์, Calcium Zinc Stabilizer, CaZn stabilizer, Calciumzinc Stabilizer, Ca-Zn stabilizer, Ca/Zn stabilizer, สารกันไหม้แคลเซียมซิงค์, Sulfamic acid, Sulphamic acid, H3NSO4, กรดซัลฟามิค, กรดซัลฟามิก, ซัลฟามิคแอซิด, ซัลฟามิคเอซิด, ซัลฟามิกแอซิด, ซัลฟามิกเอซิด, กรดซัลฟาร์มิค, กรดซัลฟาร์มิก, ซัลฟาร์มิคแอซิด, ซัลฟาร์มิคเอซิด, ซัลฟาร์มิกแอซิด, ซัลฟาร์มิกเอซิด, ปูนขาว 97%, ไฮเดรตไลม์ 97%, แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 97%, Hydrated lime 97%, Calcium Hydroxide 97%, Ca(OH)2 97%, ปูนขาวบริสุทธิ์สูง, ไฮเดรตไลม์บริสุทธิ์สูง, แคลเซียมไฮดรอกไซด์บริสุทธิ์สูง, ปูนขาวเกรดเอ, ไฮเดรตไลม์เกรดเอ, แคลเซียมไฮดรอกไซด์เกรดเอ, ปูนขาวคุณภาพสูง, ปูนไฮเดรตไลม์คุณภาพสูง, แคลเซียมไฮดรอกไซด์คุณภาพสูง,High purity hydrated lime, High purity Calcium Hydroxide, High purity Ca(OH)2, High quality hydrated lime, High quality Calcium Hydroxide, High quality Ca(OH)2, Calcium dihydroxide, Calcium hydrate, Hydrated Calcium hydroxide, CAS 1305-62-0, High-grade Calcium Hydroxide, PRECAL, KALK, SCHAEFER, SCHAEFER PRECAL, SCHAEFER KALK, Kalk hydrat, Hydrat, ปูนขาว, ไฮเดรตไลม์, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, Ca(OH)2, Hydrated lime, Calcium Hydroxide, Fine lime, โซเดียมไฮดรอกไซด์เกรดอาหาร, โซดาไฟเกรดอาหาร, คอสติกโซดาเกรดอาหาร, Sodium Hydroxide food grade, Caustic soda food grade, NaOH food grade, Ercros, Caustic Soda Pearl, Caustic Soda Block, Caustic Soda Food additive, Food Chemical Codex, CAS No 1310-73-2,Acetic acid, AcOH, C2H4O2, Ethanoic acid, Methanecarboxylicacid, CH3COOH, แอมโมเนียน้ำ, แอมโมเนียเหลว, แอมโมเนียโซลูชัน, Ammonia solution, NH3.H2O Caprolactam, คาโปรแลคตัม, Caprolactum, คาโปรแลกตัม, คาโปรแลกแตม, Carpolactam, Liquid Ammonia, Boric acid, กรดบอริก, บอริกแอซิด, บอริคแอซิด, บอริกเอซิด, บอริคเอซิด, CARBOWAX 1000, PEG1000, คาร์โบแวกซ์1000, พีอีจี1000, เพ็ก1000, คาร์โบแว็ก1000, Clarifying agent, แคลริฟายยิ่งเอเจ้น, สารเพิ่มความใส, สารกัดใส, nucleating agent, สารช่วยทำให้ใส, Dipropylene Glycol, DPG, ไดโพรพิลีนไกลคอล, ดีพีจี, C6H14O3, CAS No. 25265-71-8, VERSENE, MASQUOL, EDTA Na, VERSENE Na2 Crystal, MASQUOL EDTA Na, Tetrasodium salt EDTA, EDTA, อีดีทีเอ, Ethylenediaminetetraacetic, เอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกแอซิด, เอทธิลีนไดเอมีน, เอทิลีนไดอะมีน, EDTA2Na, EDTA4Na, EDTA disodium, EDTA tetrasodium, อีดีทีเอไดโซเดียม, อีดีทีเอเตตระโซเดียม, เฟอร์ริกคลอไรด์, เฟอริกคลอไรด์, Ferric chloride, FeCl3, เฟอร์ริคคลอไรด์, เฟอริคคลอไรด์, Glycolic acid, ไกลโคลิกแอซิด, กรดไกลโคลิก, ไกลโคลิคแอซิด, ไกลโคลิกเอซิด, ไกลโคลิคเอซิด, กรดออกซาลิค, H2C2O4, CAS No. 144-62-7, reducing agent, chelating agent, ออกซาลิคแอซิด, กรดซัลฟิวริก, ซัลฟิวริกแอซิด, กรดกำมะถัน, Sulfuric acid, H2SO4, Sulphuric acid, กรดไฮโดรคลอริก, กรดเกลือ, ไฮโดรคลอริกแอซิด, Hydrochloric acid, HCl, กรดไฮโดรคลอริค, HI-WAX, MITSUI HI-WAX, HI-WAX 4202E, PE oxidized, พีอีออกซิไดซ์, โพลีเอทิลีนออกซิไดซ์, ไฮดราซีน, Hydrazine, ไฮดราซีนไฮเดรต, ไฮดราซีนไฮเดรท, Hydrazine Hydrate, N2H2, Isopropanol, Isopropyl alcohol, ไอโซโพรพานอล, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, IPA, ไอพีเอ, Luwax, OA wax, OA Plastilles, Polyethylene oxidized, โพลีเอทธิลีนออกซิไดซ์, ลูแวกซ์, Nitric acid, กรดไนตริก, ไนตริกแอซิด, ไนตริกเอซิด, กรดไนตริค, ไนตริคแอซิด, Non Phthalate plasticizer, พลาสติไซเซอร์ปลอดสารพทาเลต, ปลอดสารพธาเลท, ปลอดสารทาเลต, ปลอดสารทาเลท, ปลอดสารธาเลต, NP-9, Nonylphenol ethoxylated, โนนิลฟีนอลอีทอกซเลต, NP9 surfactant, เอ็นพีไนน์, เอ็นพี9, Oxalic acid, ออกซาลิกแอซิด, กรดออกซาลิก, ออกซาลิกเอซิด, อีเทนไดโออิกแอซิด, ethanedioic acid, Oxidized polyethylene wax, Oxidized PE wax, ออกซิไดซ์โพลีเอทิลีนแวกซ์, ออกซิไดซ์พีอีแวกซ์, ออกซิไดซ์โพลีเอทธิลีนแวกซ์, ออกซิไดซ์พีอีแว็ก, Phthalate free plasticizer, พลาสติไซเซอร์ไร้สารพทาเลต, ไร้สารพธาเลท, ไร้สารทาเลต, ไร้สารทาเลท, ไร้สารธาเลต, Polyvinyl alcohol, PVA, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, พีวีเอ, PVA JP-18Y, กรดเกลือ, กรดกำมะถัน, กรดซัลฟูริก, ซัลฟูริกเอซิด, กรดไฮโดรคลอริก, ไฮโดรคลอริกเอซิด, กรดน้ำส้ม, กรดส้ม, กรดไทโอแอซิติก, แอซิติลไฮดรอกไซด์, กรดมีเทนคาร์บอกซิลิก, ไฮโดรเจนอะซิเตต, กรดแอซีติก, กรดแอซิติก, กรดอะซิติก, แอซิติกแอซิด, อะซิติกแอซิด, กรดเอทาโนอิก, คอปเปอร์คลอไรด์ไดไฮเดรต, Copper Chloride Dihydrate, CuCl2.2H2O, คอปเปอร์คลอไรด์ไดไฮเดรท, คอปเปอร์ซัลเฟต, คอปเปอร์ซัลเฟท, Copper Sulphate, Copper Sulfate, CuSO4, คอปเปอร์ออกไซด์, Copper Oxide, CuO, คอปเปอร์อ๊อกไซด์, ทองแดงออกไซด์, แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร, Calcium Chloride Food Grade, CaCl2 food grade, แคลเซียมคลอไรด์ FCC, CaCl2 FCC, โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส, Sodium carbonate anhydrous, Na2CO3 anhydrous, Soda ash anhydrous, โซดาแอสแอนไฮดรัส, โซดาแอชแอนไฮดรัส, โซเดียมไบคาร์บอเนตเกรดอาหาร, Sodium bicarbonate food grade, NaHCO3 food garde, โซเดียมไบคาร์บอเนทเกรดอาหาร, Sodium bicarbonate FCC, NaHCO3 FCC, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกรดอาหาร, Sodium Hydrogen Carbonate Food grade, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนทเกรดอาหาร, Sodium Hydrogen Carbonate FCC, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, โซเดียมไฮโปคลอไรท์, Sodium Hypochlorite, NaOCl, Hypochlorous Acid, คลอรีนน้ำ, ไตรโซเดียมฟอสเฟต, Trisodium Phosphate, TSP, Na3PO4, ไตรโซเดียมฟอสเฟท, trosodium monophosphate, โพลิเมอร์แคทไอออน, โพลิเมอร์ประจุบวก, Polymer cat ion, แคทไอออนโพลิเมอร์, Cation Polymer, พอลิเมอร์ประจุบวก, ฟอร์มาลีน, ฟอร์มัลดีไฮด์, Formalin, Formaldehyde, น้ำยาดองศพ, ฟอร์มาลดีไฮด์, ยาพองสีขาว, โบลวิ่งเอเจ้นสีขาว, white blowing agent, white foaming agent, สารช่วยฟูสีขาว, สารช่วยให้เกิดโฟมสีขาว, แมกนีเซียมซัลเฟต, Magnesium Sulphate, Magnesium Sulfate, MgSO4, โซเดียมคลอไรด์, Sodium Chloride, NaCl, แมกนีเซียมซัลเฟต, แมกนีเซียมซัลเฟท, Magnesium Sulphate, Magnesium Sulfate, MaSO4, แม็กนีเซียมซัลเฟต, Refined salt, เกลือแห้ง, เกลือบริสุทธิ์, เกลืออุตสาหกรรม, เกลือสระว่ายน้ำ, เกลือรีไฟน์, Sodium Chloride, โซเดียมคลอไรด์, NaCl, Pure Sodium Chloride, Industrial salt, Pool salt, คีแลนต์, chelant, คีเลเตอร์, Chelator, คีเลตติ้งเอเจนต์, Chelating agent, SODATAN, EDTA-2Na, SILVA EDTA, Disodium EDTA, Silvachimica, ไดโซเดียมอีดีทีเอ, Phosphoric acid , ฟอสฟอริกแอซิด, ฟอสฟอริกเอซิด, กรดฟอสฟอริก, H3PO4, ฟอสฟอริค, PE100, พีอี100, HDPE, High Density Polyethylene, เอชดีพีอี, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง, Polyoxymethylene, โพลีออกซีเมทิลีน, โพลีออกซีเมทธิลีน, POMC, POM resin, POMs, Polypropylene, โพลีโพรพิลีน, PP resin, พีพีเรซิ่น, เม็ดพีพี, PP compound, POM, Polyacetal, โพลีอะซีทัล, โพลีอะซีแทล, Polyformaldehyde, โพลีฟอร์มัลดีไฮด์, PP7555, PP7555KNE2, Polypropylene Impact Copolymer, พีพี7555, EXXON PP, EXXON Mobil PP, โพลีเอทิลีน, โพลีเอทธิลีน, Polyethylene, PE, พีอี, LDPE, เมทิลแอลกอฮอล์, เมทานอล, Methyl alcohol, Methanol, เมธิลแอลกอฮอล์, CH3OH, อะซีทัลโคโพลิเมอร์, Acetal Copolymer, อะซีทัลเรซิ่น, Acetal resin, DURACON, M90,Tartaric acid, กรดทาร์ทาริก, กรดทาร์ทาริค, ทาร์ทาริกแอซิด, ทาร์ทาริคแอซิด, ทาร์ทาริกเอซิด, ทาทาริก, ทาทาริค, ทาทาร์ริก, ทาทาร์ริค, C4H6O6, tataric acid, threaric acid, racemic acid, uviv acid, paratartaric acid, Ascorbic, แอสคอร์บิค, แอสคอร์บิก, Ascorbate, แอสคอร์เบต, แอสคอร์เบท, กรดฟอร์มิก, Formic acid, CH2O2, ฟอร์มิกแอซิด, กรดมด, กรดฟอร์มิค, ไฮโดรเจนไดออกไซด์, Hydrogen dioxide, Hioxyl, Dioxidane, Albone, สารฟอกสี, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, Hydrogen Peroxide, H2O2, ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์, ไฮโดรเปอร์ออกไซด์, Hydroperoxide, เมทานาล, Methanal, CH2O, Methyl aldehyde, Methylene oxide, เมทิลีนออกไซด์, กรดเมทาโนอิก, เมทาโนอิกแอซิด, Methanoic acid, Formylic acid, Aminic acid, HCOOH,โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, Sodium Tripolyphosphate, เอสทีพีพี, STPP, STP food grade, CAS Number 7758294,โซเดียมไตรฟอสเฟต, Sodium Triphosphate, Na5P3O10, STP food grade, Pentasodium Triphosphate, Polygon,โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, Potassium Hydroxide, KOH, โพแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์, ด่างคลี,โพแทสเซียมไฮเดรต, Potassium Hydrate, คอสติกโพแทส, Caustic Potash, Potassia, Potash Iye

Tel. 034854888, 034496284, 0800160016, 0824504888,
website: http://www.thaipolychemicals.com
Email address 1 : thaipolychemicals@hotmail.com
Email address 2 : info@thaipolychemicals.com
คาร์บอนแบล็คเหลว, คาร์บอนแบล็คเพสต์, Carbon Black Paste, Carbon Black dispersion, คาร์บอนแบล็กเหลว, คาร์บอนแบล็กเพสต์, Carbon black N330, Carbon black liquid, Carbon black solution, Carbon black aqueous, Carbon black color, Carbon black pigment, Carbon black powder, N330 liquid, N330 solution, N330 dispersion, N330 paste, N330 aqueous, N-330, N-330 pigment, N330 color, N330 colour, N330 pigment, N330 powder, คาร์บอนแบล็คแม่สี, คาร์บอนแบล็คดิสเพอร์สชั่น, คาร์บอนแบล็คผง, คาร์บอนแบล็คบดละเอียด, คาร์บอนแบล็คพิกเม้นต์, คาร์บอนแบลกเหลว, คาร์บอนแบลกเพสต์, คาร์บอนแบลกแม่สี, คาร์บอนแบลกดิสเพอร์สชั่น, คาร์บอนแบลกผง, คาร์บอนแบลกบดละเอียด, คาร์บอนแบลกพิกเม้นต์, Titanium Dioxide liquid, Titanium Dioxide solution, Titanium Dioxide dispersion, Titanium Dioxide paste, Titanium Dioxide aqueous, Titanium Dioxide,  TiO2, Titanium Dioxide color, Titanium Dioxide pigment, Titanium Dioxide powder, TiO2 liquid, TiO2 solution, TiO2 dispersion, TiO2 paste, TiO2 aqueous, TiO2, white pigment, TiO2 color,TiO2 colour, TiO2 pigment, TiO2 powder, ไททาเนียมไดออกไซด์เหลว, ไททาเนียมไดออกไซด์เพสต์, ไททาเนียมไดออกไซด์แม่สี, ไททาเนียมไดออกไซด์ดิสเพอร์สชั่น, ไททาเนียมไดออกไซด์ผง, ไททาเนียมไดออกไซด์บดละเอียด, ไททาเนียมไดออกไซด์พิกเม้นต์, ทิทาเนียมไดออกไซด์เหลว, ทิทาเนียมไดออกไซด์เพสต์, ทิทาเนียมไดออกไซด์แม่สี, ทิทาเนียมไดออกไซด์ดิสเพอร์สชั่น, ทิทาเนียมไดออกไซด์ผง, ทิทาเนียมไดออกไซด์บดละเอียด, ทิทาเนียมไดออกไซด์พิกเม้นต์, Citric acid, ซิตริกแอซิด, ซิตริกเอซิด, กรดซิตริก, ซิตริคแอซิด, ซิตริคเอซิด, กรดซิตริค, C6H8O7, กรดมะนาว, โซเดียมซิลิเกต, Sodium Silicate, โซเดียมเมตาซิลิเกต, Sodium Metasilicate, กาวแก้ว, Waterglass, น้ำแก้ว, Liquid glsss, Na2SiO3, โซเดียมซิลิเกท, โซเดียมเมตาซิลิเกท, โซเดียมซิลิเกด, โซเดียมเมตาซิลิเกด, TRONOX CR834, CR828, TiO2 rutile, โทรน็อกซ์ซีอาร์, Tiona595, ทิโอนา595, ไทเทเนียมไดออกไซด์, ไทโอนา595, sodiumsilicate, Na silicate, Sodium Silicate Solution, Sodium Silicate Glass, โซเดียมซิลิเกตเหลว, โซเดียมซิลิเกทเหลว, โซเดียมซิลิเกดเหลว, โซเดียมซิลิเกตน้ำ, โซเดียมซิลิเกทน้ำ, โซเดียมซิลิเกดน้ำ, กาวโซเดียมซิลิเกต, กาวโซเดียมซิลิเกท, กาวโซเดียมซิลิเกด, MEA, เอ็มอีเอ, โมโนเอทธาโนลามีน, เอทธาโนลามีน, Monoethanolamine, Ethanolamine, 2-Hydroxyethylamine, B-Aminoethyl Alcoho, โมโนเอทาโนลามีน, ตัวทำละลาย, CAS No. 141435, โมโนเอทานอลเอมีน, โมโนเอทธานอลเอมีน, เมทิลีนไดอะนิลีน, เมทธิลีนไดอะนิลีน, เมธิลีนไดอะนิลีน, Methylenedianiline, Diaminodiphenylmethane, Methylenebisbenzenamine, Bis-4-aminophenylmethane, 4,4’-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Methylenedianiline, MDA, DDM, CAS No. 101-77-9, เอ็มดีเอ, ดีดีเอ็ม, ไดอะมิโนไดฟีนิลมีเทน, เมทิลีนบิสเบนซีนเอมีน, C13H14N2, ยูเรีย, urea, ยูเรีย46-0-0, ปุ๋ย 46-0-0, ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0, ปุ๋ยเคมียูเรีย, แม่ปุ๋ยยูเรีย, แม่ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยไนโตรเจน, Nitrogen fertilizer, คาร์บาไมด์,carbamide, carbonyldiamide, carbonyldiamine, diaminomethana, diaminomethanone, ยูเรีย46, Urea46, คาร์บอนแบล็ค N660, Carbon Black N660, Methylpyrrolidone, เมทิลไพร์โรลิโดน, เมทธิลไพร์โรลิโดน, N-Methylpyrrolidone, นอร์มอลเมทิลไพร์โรลิโดน, นอร์มอลเมทธิลไพร์โรลิโดน, N-Methyl-2-pyrrolidone, เอ็น-เมทิล-2-ไพร์โรลิโดน, CAS number 872-50-4, NMP, เอ็นเอ็มพี, C5H9NO, เอ็นเอ็มพีโซลเวนท์, น้ำยาเอ็นเอ็มพี, สารตัวทำละลายเอ็นเอ็มพี, เมทิลไพโรลิโดน, เมทิลไพโรริโดน, เมธิลไพโรลิโดน, กรดมาลิก, Malic acid, Food grade, กรดมาลิค, มาลิกแอซิด, มาลิคแอซิด, กรดซิตริกแอนไฮดรัส, Citric acid anhydrous, USP grade, กรดซิตริค, ซิตริกแอซิด, กรดมะนาว, แซนแทนกัม, Xanthan Gum, แบไรต์ 350 เมซ, Baryte 350 mesh, Barite 350 mesh, แบไรต์ 400 เมซ, Baryte 400 mesh, Barite 400 mesh, แบไรต์ 800 เมซ, Baryte 800 mesh, Barite 800 mesh, บลังฟิกซ์, Blancfixe, Blanc Fixe, แบเรียมซัลเฟตตกผลึก, Precipitated Barium Sulfate, แบเรียมซัลเฟทตกผลึก, Precipitated Barium Sulphate, แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ, Ground Barium Sulfate, แบเรียมซัลเฟทธรรมชาติ, Ground Barium Sulphate, แบเรียมซัลเฟตสังเคราะห์, Synthetic Barium Sulfate, แบเรียมซัลเฟทสังเคราะห์, Synthetic Barium Sulphate, แบไรต์ตกผลึก, Precipitated Baryte, แบไรท์ตกผลึก, Precipitated Barite, แบไรต์ธรรมชาติ, Ground Baryte, แบไรท์ธรรมชาติ, Ground Barite, แบไรต์สังเคราะห์, Synthetic Baryte, แบไรท์สังเคราะห์, Synthetic Barite,แคลเซียมฟู้ดเกรด, แคลเซียมฟูดส์เกรด,แคลเซียมคาร์บอเนตฟู้ดเกรด,แคลเซียมคาร์บอเนตฟูดส์เกรด,ปูนขาวเกรดอาหาร,ปูนขาวฟู้ดเกรด,ปูนขาวฟูดส์เกรด,ปูนขาวเกรดยา,แคลเซียมไฮดรอกไซด์เกรดอาหาร,แคลเซียมไฮดรอกไซด์ฟู้ดเกรด,แคลเซียมไฮดรอกไซด์ฟูดส์เกรด,แคลเซียมไฮดรอกไซด์เกรดยา,ไฮเดรตไลม์เกรดอาหาร,ไฮเดรตไลม์ฟู้ดเกรด,ไฮเดรตไลม์ฟูดส์เกรด,ไฮเดรตไลม์เกรดยา,Calcium hydroxide food grade,Calcium hydroxide FCC,Calcium hydroxide USP grade,Calcium hydroxide Pharma grade,Hydrated Lime food grade,Hydrated Lime FCC,Hydrated Lime USP grade,Hydrated Lime Pharma grade,CaOH2 food grade,CaOH2 FCC,CaOH2 USP grade,CaOH2 Pharma grade,SCHAEFER PRECALSCHAEFER Hydrated lime,ปูนขาวPRECAL,ปูนขาวSCHAEFER,ปูนขาวFoodgrade,ปูนขาว Pharmaceutical Grade,Calciumhydroxide Pharmaceutical Grade,Hydratedlime Pharmaceutical Grade,CaOH2 Pharmaceutical Grade, เกลือแก้ว,เกลือขาว,เกลือกลาง,เกลือดำ,เกลือเม็ด,เกลือสมุทร,เกลือทะเล,โซเดียมคลอไรด์,Sodium Chloride,NaCl,Magnesium Stearate,แมกนีเซียมสเตียเรท,แมกนีเซียมสเตียเรต,Mg stearate, 

พาราฟินแวกซ์ฟูลลี่รีไฟน์,Paraffin Wax Fully Refined,HEDP,เอชอีดีพี,Hydroxy ethylidene diphosphonic acid,ไฮดรอกซี่เอทิลิดีนไดฟอสฟอนิกแอซิด,แมกนีเซียมซัลเฟต,Magnesium Sulphate,MgSO4,โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์,Polyaluminiumchloride,PAC,ซิงก์ออกไซด์,Zinc Oxide,ZnO,White Seal,ไวท์ซีล,Onepack stabilizer,วันแพคสเตบิไลเซอร์,พีวีซีสเตบิไลเซอร์,Package stabilizer,แพคเกจสเตบิไลเซอร์,uPVC stabilizer,ยูพีวีซีสเตบิไลเซอร์,เกาลินเคลย์, Kaolin clay,ไชน่าเคลย์, China Clay,แคลไซน์เกาลิน, Calcine Kaolin,แคลไซน์เคลย์, Calcine Clay,ไฮดรัสเคลย์, Hydrous Clay,เกาลิน, เคโอลิน, Kaolin,อลูมิเนียมซิลิเกต, Aluminium Silicate,ไฮดรัสอลูมิเนียมซิลิเกต, Hydrous Aluminium Silicate,HIMATEX,SNOBRITE,HIMAFIL,HIMAFINE,โพลีโพรไพลีนไกลคอล,Polypropylene glycol,พีพีจี,PPG,โพลีโพรพิลีนไกลคอล,โพลีไกลคอล,Polyglycol,PPG425,POLYGLYCOL P425, CAS No. 25322-69-4,Polypropylene glycols,PPGs,Polypropylene Oxide,โพลีโพรไพลีนออกไซด์,โพรลีโพพิลีนออกไซด์,Mica,ไมก้า,Potassium  Aluminium Silicate,โพแทสเซียมอลูมิเนียมซิลิเกต,Alumina Silicate,อลูมินาซิลิเกต,KMPM Kaolin, เคเอ็มพีเอ็มเกาลิน,Muscovite Mica,4K  Mica,ไมก้า4K,Sericite, CAS No. 12001262,Ethyl Acetate,เอทิลอะซิเตท,เอทิลอะซีเตต,เอทธิลอะซีเตท,เอทธิลอะซีเทต,เอทธิลอะซีเตต,เอตทิลอะซิเตต,เอธิลอะซีเตต,Acetic acid ethyl ester,อะซีติกแอซิดเอทธิลเอสเตอร์,C4H8O2, CAS No. 141786,Ethyl Ethanoate, เอทิลเอทาโนเอต,เอทิลเอทาโนเอท,เอทธิลเอทธาโนเอท,EA,EtOAc,อีเอ,Acetic Ester, อะซีติกเอสเทอร์,Thermoplastic Resin,เทอร์โมพลาสติกเรซิ่น,C5 Resin,เรซิ่น C5,CAS No. 220543679,Petroleum Resin,ปิโตรเลียมเรซิ่น,Piperlene Resin,Piperylene Resin,Hydrocarbon Resin,ไฮโดรคาร์บอนเรซิ่น,Aliphatic Hydrocarbon Resin,Quintone Resin,พลาสออยล์, Plast Oil, CPW 52, Clorinated Paraffin, CP, Clorinated Paraffin Wax, CPW, S52, CPW52, คลอริเนตเตตพาราฟิน, คลอริเนตเตตพาราฟินแวกซ์,โดโลไมท์, โดโลไมต์, Dolomite, ปูนโดโลไมท์, แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต, Calcium Magnesium Carbonate, CaMg(CO3)2,แมกนีเซียมออกไซด์, Magnesium Oxide, MgO, Caustic Calcined Magnesite, คอสติกแคลไซน์แมกนีไซต์,น้ำมันอีพีโอ, EPO, Epoxidized Soybean Oil, อีพอกซิไดซ์ซอยบีนออยล์, น้ำมันแก้ว, น้ำมันขาว, ไวท์ออยล์, White Oil,โทรน็อกซีอาร์828, โทรน็อกซีอาร์834, TRONOX CR828, TRONOX CR834,ไทโอนา595, ทิโอนา595, TiONA595, TiONA596,บิวทิลคาร์บิทอล, บิวทิลคาร์บิตอล, Butyl Carbitol, BC,บิวทิลเซลโลโซ้ล, บิวทิลเซลโลโซล์ฟ, Butyl Cellosolve, บิวทิลเซลโลโซลฟ์,Ethylene Glycol Monobutyl Ether, CAS No. 112-34-5,Diethylene Glycol Monobutyl Ether, CAS No. 111-76-2,บิวทิลไดไกลคอล, บีดีจี, BDG, Butyl Diglycol,Dimethylformamide, DMF,ไดเมทิลฟอร์มาไมด์, ไดเมทธิลฟอร์มาร์ไมด์, ดีเอ็มเอฟ,อะซีโตน,  บิวทิลอะซีโตน, Acetone, Butyl Acetone,เมทิลเอทิลคีโตน, เอ็มอีเค, Methyl Ethyl Ketone, MEK,เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน, เอ็มไอบีเค, Methyl Isobutyl Ketone, MIBK,ไซโคลเฮกซาโนน, Cyclohexanone,ไดอะซีโตนแอลกอฮอล์, ดีเอเอ, Diacetone Alcohol, DAA,เอทิลอะซิเตต, เอทธิลอะซิเตต, Ethyl Acetate, EA,บิวทิลอะซิเตต, บิวทิลอะซิเตท, Butyl Acetate, BA,เมทานอล, เมทธานอล, Methanol, MeOH,ไอโซโพรพานอล, Isopropanol, IPA,ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, ไอพีเอ, Isopropyl Alcohol,พีวีซีเรซิ่น, พีวีซีผง, โพลีไวนิลคลอไรด์, PVC resin, Polyvinylchloride,น้ำมันอีพีโอ, Epoxidized Soybean Oil, EPO, ESBO,Chlorinated Paraffin Oil, Chlorinated Paraffin Wax, CPW, S52,เมทิลีนคลอไรด์, เมทธิลีนคลอไรด์, Methylene Chloride, MC,ไตรคลอโรเอทิลีน, Trichloroethylene, ทีซีอี, TCE,เอทิลีนไกลคอล, โพรไพลีนไกลคอล, Ethylene Glycol, Propylene Glycol,น้ำมันดีโอพี, น้ำมันดีบีพี, น้ำมันอีพีโอ, DOP, DBP, EPO, DINP,พีอีแวกซ์, โพลีเอทิลีนแวกซ์, PE wax, Polyethylene wax,ไททาเนียมไดออกไซด์, ทิทาเนียมไดออกไซด์, Titanium Dioxide,คาร์บอนแบล็ค, Carbon Black, N330, N660,ไททาเนียมไดออกไซด์เพสต์, TiO2 paste, TiO2 Dispersion,คาร์บอนแบล็คเพสต์, Carbon Black paste, Carbon Black Dispersion,สีเพสต์, คัลเลอร์เพสต์, พิกเม้นต์เพสต์, Pigment paste, Color paste,ปิโตรเลียมเรซิ่น, Petroleum Resin, เรซิ่นC5, เรซิ่นC9, เรซิ่นHK52, Resin C5, Resin C9, Resin HK52,แคลเซียมคาร์บอเนต, แคลไซต์, Calcium Carbonate, Calcite, CaCO3,แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์, ปูนขาว, Calcium Hydroxide, CaOH2, Hydrated Lime,แคลเซียมสเตียเรต, Calcium Stearate,แคลเซียมไนเตรต, Calcium Nitrate, Ca(NO3)2,แคลเซียมลิกโนซัลโฟเนต, Calcium Lignosulphonate, CA-SA,สารกันไหม้วันแพค, วันแพคสเตบิไลเซอร์, PVC one pack heat stabilizer,แมกนีเซียมออกไซด์, Magnesium Oxide, MgO,แมกนีเซียมซิลิเกต, Magnesium Silicate, ทัลคัม, ทัลค่ำ, Talcum, Talc Powder,พาราฟินแวกซ์, พาราฟินออยล์, น้ำมันพาราฟิน, Paraffin Wax, Paraffin Oil,แบเรียมซัลเฟต, Barium Sulphate, BaSO4, แบไรต์, แบไรท์, Baryte, Barite,ซิงก์ออกไซด์, ซิงก์สเตียเรต, Zinc Oxide, Zinc Stearate,ไมกา, ไมก้า, Mica, Mica powder, Sericite, Muscovite, KMPM Mica,เกาลิน, เคโอลิน, Kaolin, ฟิลเลอร์, Filler, Extender,อลูมิเนียมซิลิเกต, อลูมิเนียมซิลิเกท, Aluminium Silicate,โดโลไมท์, โดโลไมต์, Dolomite, CalciumMagnesiumCarbonate,น้ำมันพลาสต์ออยล์, Plast Oil, พลาสติไซเซอร์, Plasticizer,แมกนีเซียมซัลเฟต, แมกนีเซียมซัลเฟท, Magnesium Sulphate, MgSO4,ออกซาลิกแอซิด, Oxalic acid,แอสคอร์บิกแอซิด, Ascorbic Acid,โซเดียมคาร์บอเนต, โซดาแอช, Sodium Carbonate, Soda Ash, NA2CO3,โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซดาไฟ, Sodium Hydroxide, Caustic Soda, NaOH,โพลิเมอร์แอนไอออน, โพลิเมอร์ประจุลบ, Polymer Anion,โพลิเมอร์แคทไอออน, โพลิเมอร์ประจุบวก, Polymer Cation,โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์, Polyaluminium chloride, PAC, แพคผง, แพค30,สารเคมี, เคมีภัณฑ์, โซลเวนท์, สารตัวทำละลาย, Chemicals, Solvent, Polymer, Additives, Boric Acid, บอริกแอซิด, กรดบอริก, CAS No. 10043-35-3, H3BO3, บอริค, Borax, บอแรกซ์, Boraxpentahydrate, Boraxdecahydrate, บอแรค, บอแร็ค, Optibor Boric, Neobor Borax, US Borax, Borax.5H2O, Borax.10H2O, TiO2, Titanium Dioxide, Rutile, Anatase, TRONOX CR-828, TRONOX CR-834, TiONA 595, TiONA 596, DHA100,ไททาเนียมไดออกไซด์, ทิทาเนียมไดออกไซด์, BLR699, LOMON996, รูไทล์, อนาทาส, ลูกแก้ว, Glass Bead, กลาสบีด, ลูกแก้วผสมสีจราจร, ลูกแก้วผสมสีจราจร, ลูกแก้วโรยสีจราจร, ลูกแก้วสะท้อนแสง, ลูกแก้วโรยถนน, ลูกแก้วจราจร, สีเหลืองโครม, Chrome yellow, Yellow pigment, Yellow powder, พิกเมนต์สีเหลือง, พิกเมนต์เหลืองโครม, Deep chrome yellow, Medium chrome yellow, แม่สีเหลืองผง, สีผงสีเหลือง, ผงสีเหลืองเข้ม, ผงสีเหลืองอ่อน, , พิกเมนต์เหลืองโครม, เทอร์โมพลาสติกเรซิ่น, ไฮโดรคาร์บอนเรซิ่น, Thermoplastic resin, Hydrocarbon resin, ResinC5, ResinC9, HK52, ปิโตรเลียมเรซิ่น, Petroleum Resin, C5 Resin, C9 Resin, HK52 Resin, เรซิ่นC5, เรซิ่นC9, เรซิ่นHK52, Lube Base Oil, น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน, เบสออยล์, ลูบเบสออยล์, เบสน้ำมัน, Base Oil 150SN, Base Oil 500SN, Base Oil 150BS, Engine Oil, Petroleum Base Oil, เบสออยล์ 150SN, เบสออยล์ 500SN, เบสออยล์ 150BS, SN150, SN500, BS150, 
CAS No. 127087-87-0, Nonylphenol ethoxylate, Alkylaryl polyether alcohols, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), Polyethoxylate, Polyoxyethylene nonylphenol, Nonoxynol, NPE, NPEs, NP9, NP-9, Alcohol ethoxylates, Nonylphenoxypolyethoxyethanol, Nonylphenyl polyethylene glycol, Nonylphenol polyoxyethylene ether NP surfactants, α-(4-Nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched, Polyethylene glycol nonyl phenyl ether, Polyoxyethylene nonyl phenyl ether, DOW™ nonylphenol ethoxylate surfactants, TERGITOL™ NP nonionic surfactants, TERGITOL NP-9 Surfactant, Nonylphenol polyethylene glycol ether, โนนิลฟีนอลโพลีเอทิลีนไกลคอลอีเทอร์, 
ບໍລິສັດໄທໂພລີເຄມີຄອລ ຈຳກັດ (ທີພີຊີຊີ)
ຕັ້ງຫນ້າດຳເນີນທຸລະກິດຜະລິດເຄມີພັນແລະສານເຕີມແຕ່ງສຳລັບກຸ່ມອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ລວມທັງດຳເນີນທຸລະກິດນຳເຂົ້າສົ່ງອອກແລະຈັດຈຳຫນ່າຍປິໂຕຣເຄມີພັນ ແລະເຄມີພັນຄຸນນະພາບຈາກຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນຳທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນທັງຈາກໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ ບໍລິສັດ ທຸ້ມເທແລະຕັ້ງຫນ້າສົ່ງມອບສິນຄ້າຄຸນນະພາບດ້ວຍບໍລິການທີ່ເປັນເລີດເພື່ອເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ຝ່າຍຂາຍຂອງບໍລິສັດ ບໍລິສັດໄທໂພລີເຄມິຄອລ ຈຳກັດ
ເລກທີ 36/5 ມ.9 ຕ.ນາດີອ.ເມືອງສະຫມຸດສາຄອນຈ.ສະຫມຸດສາຄອນ, ປະເທດໄທ
ຫມາຍເລກໂທລະສັບ034854888, 034496284, 0824504888, 0800160016
ຫມາຍເລກໂທລະສານ034854899, 034496285, 034854084
ອີເມລແອດແດຣສ  thaipolychemicals@hotmail.com
ອີເມລແອດແດຣສ  info@thaipolychemicals.com
ອີເມລແອດແດຣສ  polychemicals888@gmail.com
ເວປໄຊທ໌  www.thaipolychemicals.com
ລາຍການສິນຄ້າປະກອບດ້ວຍ ອະຊີໂຕນ, ໄດເມທິລຄີໂຕນ, ເບສອອຍ, ບິວທິລຄາບິທອລໂຊລເວັ້ນ, ໄດເອທິລີນໄກລຄອລໂມໂນບິວທິລອີເທີ, ບິວທິລເຊລໂລໂຊ້ລໂຊລເວັ້ນ, ບິວທິລອະຊີເຕດ, ອະຊີຕິກແອຊິກບິວທິລເອສເຕີ, ບິວທິລເອທາໂນເອດ, ຄລໍຣີເນຕເຕັດພາຣາຟິນ, ພລາສອອຍ, ໄຊໂຄລເຮັກຊາໂນນ, ໄຊໂຄລເຮັກຊິລຄີໂຕນ, ໄດອະຊິໂຕນແອລກໍຮໍ, ດີເອເອ, 2-ເພນທາໂນນ, ດີບີພີ, ໄດບິວທິພທາເລຕ, ໄດຄອລໂຣມີເທນ, ດີຊີເອັມ, ໄດເອທິລີນໄກລຄອລ, ດີອີຈີ, ໄດໄອໂຊໂນນິລພທາເລຕ, ດີໄອເອັນພີ, ໄດເມທິລຟໍມາໄມ, ດີເອັມເອຟ, ໄດອອກທິລພທາເລຕ, ດີໂອພີ, ໄດໂພຣໄພລີນໄກລຄອລ, ດີພີຈີ, ເອທິລອະຊີເຕຕ, ອະຊີຕິກແອຊິດເອທິລເອສເຕີ, ເອທິລເອທາໂນເອຕ, ອີພອກຊິໄດຊອຍບີນອອຍ, ອີພີໂອ, ກຣີເຊີຣີນ, ກລີເຊີຣອລ, ໄອໂຊໂພຣພິລແອລກໍຮໍ, ໄອໂຊໂພຣພານອລ, ໄອພີເອ, ເມທິລີນຄລໍໄຣ, ນ້ຳຢາລອກສີ, ເອັມຊີ, ເມທິລແອລກໍຮໍ, ເມທານອລ, ໄຮດຣອກຊີມີເທນ, ເມທິລເອທິລຄີໂຕນ, ເອັມອີເຄ, ເມທິລໄອໂຊບິວທິລຄີໂຕນ, ເອັມໄອບີເຄ, ໂມໂນເອທາໂນລາມີນ, ໂມໂນເອທານອລເອມີນ, ເອັມອີເອ, ໂມໂນເອທິລີນໄກລຄອລ, ເອັມອີຈີ, ໂມໂນໂພຣໄພລີນໄກລຄອລ, ເອັມພີຈີ, ໂນນິລຟິນອລອີທອກຊີເລຕ, ສານຫລຸດແຮງຕຶງຜິວ, ນ້ຳມັນພາຣາຟິນ, ພາຣາຟິນແຫລວ, ເປີຄລໍໂຣເອທິລີນ, ພີຊີອີ, ໂພລີເອທິລີນໄກລຄອລ, ພີອີຈີ, ໂພລີອີເທີໄກລຄອລ, ຄາໂບແວັກຊ໌, ໂພລີໂພຣໄພລີນໄກລຄອລ, ພີພີຈີ, ໄຕຣຄລໍໂຮເອທິລີນ, ທີຊີອີ, ໄວທ໌ອອຍ, ໂຊລເວັ້ນ, ແອລກໍຮໍ, ໄກລຄອລ, ເຄມິຄອລ, ສານເຄມີ, ພີອີແວັກຊ໌, ໂພລີເອທິລີນແວັກຊ໌, ແຄລຊຽມຄາໂບເນຕ, ໄທທານຽມໄດອອກໄຊ, ທິທານຽມໄດອອກໄຊ, ຄາບອນແບລັກ, ທັລຄັມ, ທາວຄັມ, ທັລຄ່ຳ, ແປ້ງທັລກ໌, ແປ້ງທັລຄ໌, ແບຣຽມຊັລເຟຕ, ແບໄຣ, ອີວີເອ, ເອທິລີນໄວນິລອະຊິເຕດ, ແອສຄໍບິກແອຊິກ, ກົດວິຕາມິນຊີ, ແຄລຊຽມສເຕຍເຣດ, ແຄລຊຽມລິກໂນຊັລໂຟເນຕ, ຊິງຄ໌ສເຕຍເຣດ, ສານກັນໄຫມ້, ພີວີຊີເຣຊິ່ນ, ຜົງພີວີຊີ, ພລາສຕິໄຊເຊີ, ສເຕບິໄລເຊີ, ກຣົດບໍຣິກ, ບໍແຣກຊ໌, ແຄລຊຽມໄຮດຣອກໄຊ, ໄຮເດຣດໄລມ໌, ປູນຂາວ, ຫິນປູນບົດ, ກຣົດອະຊິຕິກ, ກຣົດນ້ຳສົ້ມ, ກຣົດຫມາກນາວ, ກຣົດເກືອ, ກຣົດໄຮໂດຣຄລໍຣິກ, ກຣົດກຳມະຖັນ, ກຣົດຊັນຟູຣິກ, ກຣົດໄນຕຣິກ, ກຣົດຟອສຟໍຣິກ, ກຣົດຟໍມິກ, ສານສົ້ມ (ຫິນສົ້ມ), ອລູມິນຽມຊັລເຟຕ, ໂພລີອລູມິນຽມຄລໍໄຮດ໌, ຄລໍຣີນ, ໂຊດາໄຟ, ໂຊດຽມໄຮດຣອກໄຊ, ໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ, ໂພລິເມີປະຈຸລົບ, ໂພລິເມີປະຈຸບວກ, ໂພລິເມີແອນໄອອອນ, ໂພລິເມີແຄດໄອອນ, ປິໂຕຣລຽມເຣຊິ່ນ, ເທີໂມປລາສຕິກເຣຊິ່ນ, ສີຜົງ, ສີເພສທ໌, ແຄລຊຽມເມັດ, ສານເຕີມແຕ່ງປລາສຕິກ, ເມັດກັນຊື້ນ, ແຄລໄຊຕ໌, ແຄລຊຽມໄນເຕຣດ, ໂຊດາແອຊ, ໂຊດຽມຄາບໍເນດ, ໂຊດຽມໄບຄາບໍເນດ, ພາຣາຟິນແວັກ, ສເຕຍຣິກແອຊິດ, ແມກນີຊຽມອອກໄຊ,ແຄລຊຽມອອກໄຊ, ປູນຮ້ອນ, ໄລມ໌ສໂຕນພາວເດີ້, ກຣົດອອກຊາລິກ, ແມກນີຊຽມຊັລເຟດ, ຜົງກັດຂາວ, ເມັດກັດຂາວ, ສານເຄມີອື່ນໆ, ສອບຖາມໄດ້ທີ່ຝ່າຍຂາຍ
ក្រុមហ៊ុន ថៃ ភូលី ខេមិកខល ខូអិលធីឌី. (TPCC ) 
បានប្រកបមុខជំនួញការផលិតសារជាតិគីមី និង ការនាំចូលគ្រឿងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ ព្រមទាំងទិញចូល លក់ចេញ និងចែកចាយផលិតផលឥន្ធនៈគីមី និងផលិតផលគីមី ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស មានគុណភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ៕ ក្រុមហ៊ុនមានចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្ដល់នូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដាច់គេ ដើម្បីជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់ដៃគូរកស៊ីជួញដូរ។ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈអាស្រ័យដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោម៖
ក្រុមហ៊ុន ថៃ ភូលី ខេមិកខល ខូអិលធីឌី. (TPCC) ផ្ទះលេខ ៣៦/៥ ម. ៩ ឃុំនាឌី ស្រុកសាមុតសាខន ខេត្តសាមុតសាខន ប្រទេសថៃ។
ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៣៤៨៥៤៨៨៨ ០៣៤៤៩៦២៨៤ ០៨២៤៤៥០៤៨៨៨ ០៨០០១៦០០១៦ 
អ៊ីមែលៈ  thaipolychemicals@hotmail.com
អ៊ីមែលៈ  info@thaipolychemicals.com
អ៊ីមែលៈ  polychemicals888@gmail.com
គេហទំព័រ www.thaipolychemicals.com 
ផលិតផលទាំងនោះមានដូចជា អាសេតូន Dimethylketone DMK Base Oil 150SN Butyl CARBITOL សារធាតុរំលាយ BDG BDGE អេធើរ monobutyl glycol Diethylene Butyl CELLOSOLVE Solvent BGEButyl acetate Bac acetate Ester butyl ទឹកអាស៊ីត Butyl Ethanoate ប្រេងក្លរីនប៉ារាហ្វី CPW ប្រេង Plast S52 Clorine52PCT Cyclohexanone CYC Cyclohexyl ketones Ketohexamethylene Diacetone អាកុល DAA Dibutyl phthalates DBP Dichloromethane DCM Diethylene glycol DEG Di-isononyl phthalates DINP Dimethyl Formamide DMF Dioctyl phthalates DOP Dipropylene glycol DPG ethyl acetate acetate Ester ethyl EAc ទឹកអាស៊ីត Acetic ethyl Ethanoate ប្រេងសណ្តែកសៀង Epoxidized EPO glycerin-USP Glycerol isopropyl សុរា Isopropanol IPA  methylene ក្លរួពិធីករ Methyl សុរាមេតាណុល MeOH  ketones ethyl Methyl  MEK ketones Methyl Isobutyl MEA MIBK  Monoethanolamine Monoethylene glycol MEG Monopropylene glycol MPG PG  Nonyl phenol Ethoxylate NP-9 surfactant ionic  NP9 ប្រេងប៉ារាហ្វីប្រេងរាវប្រេងប៉ារាហ្វី Perchloroethylene  PCE  ជ័រ glycol Peg PEG1000 Polyether glycol CARBOWAX  polypropylene glycol PPG Trichloroethylene TCE រ៉ែប្រេងខនិច (White Minaral Oil)  ប្រេងស (White Oil) សារធាតុរំលាយសុរា glycol គីមីកអាចម៍ PE ក្រមួនជ័រ កាបូនកាល់ស្យូម CaCO3 កាបូនទី TiO2 កាបោនខ្មៅ N330  N660  កាល់ស្យូម ម្សៅកាល់ស្យូម (Talcum)  talc silicate ម៉ាញ៉េស្យូម បារីយ៉ូមស៊ុល បារីយ៉ូម sulphate BaSO4 Blanc Fixe ទឹកភ្លៀង BaSO4 អ៊ីវ៉ា អេទីឡែនប្លាស្ទិ acetic អាស៊ីត ascorbic ម្សៅវីតាមីន C  Stearate ជាតិកាល់ស្យូម ជាតិកាល់ស្យូម Lignosulphonate ស័ង្កសី Stearate ស្ថេរភាពកំដៅ Onepack ជ័រ PVC ម្សៅ PVC  ប្លាស្ទិច អាស៊ីត boric Borax កាល់ស្យូមម៉ាញ៉េ ជាតិទឹក Lime CaOH2 ម្សៅថ្មកំបោរ acetate ទឹកអាស៊ីត, អាស៊ីត Citric hydrochloric ទឹកអាស៊ីត HCL Sulphuric ទឹកអាស៊ីត H2SO4 ទឹកអាស៊ីតNitric អាស៊ីត Formic អាស៊ីតផូស្វ័រ អាលុយមីញ៉ូម sulphate ពហុអាលុយមីញ៉ូ ក្លរួម្សៅ PAC ក្លរីន anion polymer polymer បញ្ជាក់ជ័រប្រេង ជ័រ thermoplastic ម្សៅសារធាតុបិទភ្ជាប់សារធាតុ អុកស៊ីដម៉ាញ៉េស្យូម soda ផេះ សូដ្យូមកាបូនសូដ្យូ hydroxide soda caustic NaOH MgO Cao បាន peroxide អ៊ីដ្រូសែន គីមី សារធាតុរំលាយ Additive glycol គ្រឿងស្រវឹង nitrates កាល់ស្យូម Sodiumbicarbonate អុបទិកបំភ្លឺ phthalates phthalates Phthalate Free Non-Phthalate អាស៊ីត oxalic ម៉ាញ៉េស្យូម sulphate wax paraffin Calcite Stearic ទឹកអាស៊ីត ជ័រ Antimoisture masterbatch CaCO3 ហើយផលិតផលគីមីផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងអ្នកតំណាងចែកចាយ។ 


ထိုင္းဖိုလီဓာတုေဗဒ ကုမၸဏီလီမီတက္ (TPCC) ဆိုတာ အထူးျပဳဓာတုေဗဒကုန္ပစၥည္းထုပ္လုပ္ေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံမွကုန္ထုပ္လုပ္သူ၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာထုပ္လုပ္ေရးမွ အာမခံဓာတုေဗဒႏွင့္ ဓာတ္ဆီဓာတုေဗဒထုတ္ကုန္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာာင္းခ်ေသာျဖန္႔ခ်ိသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမွ ထိဖီစီစီသည္ သာလြန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။ အျခားအခ်က္အလက္သိခ်င္လွ်င္ ထီဖီစီစီ၏ေရာင္းခ်ဦးစီးဌာနဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုင္းဖိုလီဓာတုေဗဒ ကုမၸဏီလီမီတက္ 36/5 အုပ္စုအမွတ္ (၉)၊ နာဒီရပ္ကြက္၊ သာမြတ္သာဂြန္ျမိဳ႕နယ္၊ သာမြတ္သာဂြန္ျမိဳ႕
ဖုန္းနံပါတ္။ ၀၃-၄၈၅၄၈၈၈၊ ၀၃-၄၄၉၆၂၈၄၊ ၀၈၂၄၅၀၄၈၈၈၊ ၀၈၀-၀၁၆၀၀၁၆
ဖက္စ္နံပါတ္။ ၀၃-၄၈၅၄၈၉၉၊ ၀၃-၄၄၉၆၂၈၅၊ ၀၃-၄၈၅၄၀၈၄
အီးေမးလ္။ thaipolychemicals@hotmail.com,  info@thaipolychemicals.com
အီးေမးလ္။ polychemicals888@gmail.com    ဝဘ္ဆိုက္အမည္။ www.thaipolychemicals.com 
ထီဖီစီစီ၏ဓာတုေဗဒကုန္ပစၥည္းသည္ အစိတြန္၊ ဒီမာထီကီတြန္၊ အဆီ 150SN၊ DAA, DBP, DCM, DEG, DINP, DMF, DPG, DOP ေအထီလ္ အစီတရိတ္၊ ေအတီလ္ ေအတာေနာ္၊ အိတ္ေအာက္စီဒိုက္ပဲပါအဆီ၊ ဂရိုင္ဆာရင္-USP၊ ဂရိုင္ဆာရာ၊ အီးဆိုပရိုပီလ္ အယ္လ္ေကာ္ေဟာ္၊ အိုင္ဆိုရိုပေနာ္၊ ေမထီလင္းကေလာရိုင္း၊ ေမထီလ္ အယ္လ္ေကာ္ေဟာ္၊ ေမထေနာ္၊ ေမထာေနာ္ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ေအာက္ဆိုက္၊ ေမထီလ္ႏွင့္ ေအထီလ္ ကိတြန္၊ မိုႏိုထေအထေနာ္လာမင္း၊ မိုႏိုေအထီလင္းဂရိုင္ေကာ္၊ EG, မိုႏိုပရိုပီလင္း၊   PCE, PEG, PEG1000, ကာဘိုဖေယာင္၊ PPG, တရိုင္ကလိုရိုေမထီလင္း၊ TCE, အျဖဴေရာင္ဓာတ္ဆီ၊ အျဖဴဆီ၊ ဖီအီဖေယာင္၊ ဖိုလီေအထီလင္းဖေယာင္၊ ဗူထီလ္ကာဗီတိုလ္ေဖ်ာ္ရည္၊ ဗူထီလ္ဆဲလ္လိုစုတ္ေဖ်ာ္ရည္၊ ဗူထီလ္အစီထိတ္၊ အစီတစ္အက္စစ္ဗူတီလ္၊ ဗူတီလ္အီထာႏိုအိတ္၊ ေရနံကလိုရီနိတ္၊ ပလတ္ဆီ၊ ကလိုရင္း52PCT၊ စိုက္ကလိုဟိတ္စာႏြန္၊ စိုက္ကလိုဟိတ္စီလ္ကီတြန္း၊  ေပၚလီမာ၊ ဟုိက္ဒရိုကလိုလစ္အက္စစ္၊ ဗာမိုပလပ္စတစ္၊ ပစ္မယမ္မႈန္႕၊ ႏိုက္ဆစ္အက္စစ္၊ ေဖာ္မစ္အက္စစ္၊ ေဖာ့ေဖာ္ရစ္အက္စစ္၊ အလုမီနီယမ္ဆာလဖိတ္၊ သြပ္စတာရိတ္၊ ပီဗီစီ၊ ပလပ္ဆတစ္ဆိုက္ဇာ၊ ညိုရစ္အက္စစ္၊ လစ္ႏိုဆာလဖိတ္၊ မိုက္အိုနစ္မျဖစ္၊ မဂၢနီဆီယမ္၊ ဆိုဒါပြာ၊ ယမ္ကာဘိုနိတ္၊ ဆိုဒီယမ္ဟိုက္ဒေရာက္ဆိုက္၊ ေကာင္စတစ္ဆိုဒီ၊ တိုင္ေတနီယမ္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၊ အမည္းေရာင္ကာဘြန္၊ N330, N660 ဘယ္ရီယမ္ဆာလဖိတ္၊ အီးထီလင္း၊ မဂၢနီဆီယမ္ဆီလီဂိတ္၊ အက္ဆိုပရစ္အက္စစ္၊ ဗီတာမင္-စီမႈန္႔၊ ကယ္လဆီယမ္ဆတာရိတ္၊ မဂၢနီဆီယမ္ေအာက္ဆိုက္၊ ကယ္လစီယမ္ေအာက္ဆိုက္၊ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ပါေအာက္ဆိုက္၊ ဓာတုေဗဒ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ အျဖည့္ပစၥည္း၊ ဂရိုင္ေကာ္၊ အယ္လ္ေကာ္ေဟာ္၊ ကယ္လစီယမ္ႏိုက္တရိတ္၊ ဆိုဒီယမ္ဗိုင္ကာဘိုနိတ္၊ ျမင္ကြင္းႏွင့္ဆ်ုင္ေသာေတာက္ပျဒပ္၊ ဖထာလိတ္၊ ဖထာလိတ္မရွိ၊ ဖထာလိတ္မျဖစ္၊ ေအာ့စာလစ္အက္စစ္၊ မဂၢနီဆီယမ္ဆာလဖိတ္၊ ေရနံမွထုတ္လုပ္သည့္ဖေယာင္း၊ ကယ္လစိုက္၊ ဆတယ္ရစ္အက္စစ္၊ အစိုဓာတ္ဆန္႔က်င္ျဒပ္၊ ကယ္လစီယမ္ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ အျခားဓာတုေဗဒတို႔စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာအျခားအခ်က္အလက္ၾကားခ်င္လွ်င္ ထီဖီစီစီ၏ေရာင္းခ်ဦးစီးဌာနဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါသည္။, ไตรเอทานอลเอมีน, ไตรเอทาโนลามีน, ไตรเอทธานอลเอมีน, ไตรเอทธาโนลามีน, Triethanolamine, ทีอีเอ, TEA, CAS number 102-71-6, TEOA, ซิลิก้า, ซิลิกา, ผงซิลิก้า, Silica, Silica powder, ซิลิกอนไดออกไซด์, Silicon Dioxide, SiO2, ไวท์คาร์บอน, ซิลิก้าไดออกไซด์, White carbon, Silica Dioxide, อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์, Aluminium Hydroxide, Al(OH)3, แคลไซน์อลูมินา, Calcined Alumina, อลูมินาไฮเดรต, ไฮเดรตอลูมินา, Alumina Hydrate, Hydrate Alumina, อลูมินาไฮเดรท, ไฮเดรทอลูมินา, อลูมิเนียมออกไซด์, Aluminium Oxide, Al2O3, อลูมินา, ผงอลูมินา, Alumina, Alumina Powder, เฟอริกออกไซด์, เฟอริคออกไซด์, Ferric Oxide, Fe2O3, ฮีมาไทต์, เฮมาไทต์, Hematite, Red iron oxide, ยาพอง, โบลวิ่งเอเจ้น, Blowing agent, Azodicarbonamide, เอโซไดคาร์โบนาไมด์,  AZD, สารช่วยให้เกิดโฟม, สารช่วยฟู, ซิตริก, ซัลฟามิก, ไนตริก, ฟอสฟอริก, อะซิติก, แอสคอร์บิก, Citric, Acetic, Ascorbic, Sulfamic, Nitric, Phosphoric, อีดีทีเอ, ออกซาลิก, มาลิก, บอริก, ซัลฟูริก, ไฮโดรคลอริก, EDTA, Oxalic, Malic, Boric, Sulfuric, Hydrochloric, แคลเซียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์, CalciumChloride, SodiumChloride, Potassium Permanganate, KMnO4, ด่างทับทิม, CAS No.7722-64-7, โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต, โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนท, UN No. 1490, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนท, โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนท, Permanganate of potash, Permanganic acid potassium salt, Purple salt, Chameleon Mineral, โปแตสเซียมคาร์บอเนต, โปแตสเซียมคาร์บอเนท, โปแทสเซียมคาร์บอเนต, โปแทสเซียมคาร์บอเนท, โพแตสเซียมคาร์บอเนต, โพแตสเซียมคาร์บอเนท, โพแทสเซียมคาร์บอเนต, โพแทสเซียมคาร์บอเนท, Potassium Carbonate, K2CO3, CAS number 584-08-7, Potash, Calcium Oxide, CAS No. 1305-78-8, Quick Lime, CaO, Lime Powder, แคลเซียมออกไซด์, ควิกไลม์, ปูนไลม์, ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนเผา, ปูนสุก, Antimony Trioxide, Sb2O3, ATO, CAS No. 1309-64-4, Antimonous Oxide, แอนติโมนีไตรออกไซด์, เอทีโอ, โบรมีนกันลามไฟ, แอนติโมนีกันลามไฟ. Flame Retardant, Flame Retarder, เฟลมรีทาร์แดนท์, เฟลมรีทาร์ดแดนท์, เฟลมรีทาร์เดอร์, เฟลมรีทาร์ดเดอร์, สารหน่วงไฟ, สารหน่วงการติดไฟ, สารกันลามไฟ, สารกันไฟลาม, สารกันการลามไฟ, สารชะลอการติดไฟ, Brominated Flame Retardant, สารกันลามไฟโบรมีน, สารโบรมีนกันลามไฟ, คาร์บอนแบลก, คาร์บอนแบลค, Carbon Black, N220, N330, N660,ทัลคัม, Talcum, Talcum30, Talcum35, Talcum37, Talcum1250, โซเดียมซัลไฟด์, Sodium Sulfide, Sodium Sulphide, โซเดียมซัลไฟต์, โซเดียมซัลไฟท์, Sodium Sulfite, Sodium Sulphite, ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต, ไดแอมโมเนียมฟอสเฟท, Diammoniumphosphate, DAP, ดีโฟมเมอร์, แอนตี้โฟม, defoamer, Antifoam, DF105 antifoam,ไดออกทิลเทเรพทาเลต, ดีโอทีพี, Dioctyl terephthalate, DOTP, Non-Phthalate, Phthalate Free, ไดออกทิลอดิเปต, น้ำมันดีโอเอ, Dioctyl Adipate, DOA, ไตรออกทิลไตรเมลลิเทต, ทีโอทีเอ็ม, Trioctyltrimellitate, TOTM, อีวีเออีมัลชั่น, วีเออีอีมัลชั่น, EVA Emulsion, VAE Emulsion, DA105, คอปเปอร์ซัลเฟต, คอปเปอร์ซัลเฟท, Copper Sulphate, Copper Sulfate, น้ำยาล้างทำความสะอาด, น้ำยาล้างคราบ, Cleaning solvent, Hiclean, โปแตสเซียมซัลเฟต, Potassium Sulphate, K2SO4, Potassium Sulfate SOP, ปุ๋ย 0-0-50, โปแตสเซียมไนเตรต, โพแทสเซียมไนเตรต, Potassium Nitrate, KNO3, ดินประสิว, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, Potassium Hydroxide, KOH, โมโนเอทานอลเอมีน, โมโนเอทาโนลามีน, Monoethanolamine, MEA, ไตรเอทานอลเอมีน, ไตรเอทาโนลามีน, Triethanolamine, TEA, ไดเอทิลีนไตรเอมีน, ดีอีทีเอ, DiethyleneTriamine, DETA, CAS No. 111-40-0, ไอรอนออกไซด์, เฟอริกออกไซด์, Iron Oxide, Ferric oxide, Polyoxyethylene Lauryl Ether, โพลีออกซีเอทิลีนลอริลอีเทอร์, CAS No. 9002-92-0, Alcohol Ethoxylate, แอลกอฮอล์อีทอกซีเลต, แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท, LAE7, LAE9, LAE12, LAE15, EO 7, EO 9, EO 12, EO 15, Ethoxypropanol, อีทอกซีโพรพานอล, EP, CAS No. 1569-02-4, Dolomite, โดโลไมท์, โดโลไมต์, โดโลไลม์, Calcium Oxide, CAS No. 1305-78-8, Calcium Hydroxide, Quick Lime, Hydrate Lime, CaO, Lime Powder, แคลเซียมออกไซด์, ควิกไลม์, ปูนไลม์, ไฮเดรตไลม์ม ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนเผา, ปูนสุก, โดโลไมท์, โดโลไมต์, โดโลไลม์, Dolomite, Dololime, แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต, Calcium Magnesium Carbonate, CaMgCO3, แอมโมเนียมคลอไรด์, Ammonium Chloride, NH4Cl, CAS No. 12125-02-9, สีย้อม, Dyestuff, Basic Dye, สีDye, สีดายน์, สีไดน์, เบสิคดายน์, Ethylene Vinyl Acetate,  EVA, เอทิลีนไวนิลอะซีเตต, อีวีเอ, CAS No. 24937-78-8, Vinyl Acetate Ethylene Copolymer, VAE, ไวนิลอะซิเตตเอทิลีนโคโพลิเมอร์, วีเออี, โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต, Monoammoniumphosphate, MAP, ปุ๋ย 12-61-0, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, พีวีเอ, Polyvinyl Alcohol, PVA, CAS No. 25213-24-5, อะคริลิกอีมัลชั่น, Acrylic Emulsion, อะคริลิคอีมัลชั่น, น้ำมันไฮดรอลิค, Hydraulic oil, Hydraulic AW, น้ำมันไฮโดรลิค, น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม, Industrial Lubricant, Antimony Trioxide, Sb2O3, ATO, CAS No. 1309-64-4, Antimonous Oxide, แอนติโมนีไตรออกไซด์, เอทีโอ, โบรมีนกันลามไฟ, แอนติโมนีกันลามไฟ, Flame Retardant, Flame Retarder, เฟลมรีทาร์แดนท์, เฟลมรีทาร์ดแดนท์, เฟลมรีทาร์เดอร์, เฟลมรีทาร์ดเดอร์, สารหน่วงไฟ, สารหน่วงการติดไฟ, สารกันลามไฟ, สารกันไฟลาม, สารกันการลามไฟ, สารชะลอการติดไฟ, Brominated Flame Retardant, สารกันลามไฟโบรมีน, สารโบรมีนกันลามไฟ, คาร์บอนแบลก, คาร์บอนแบลค, Carbon Black, N220, N330, N660, ทัลคัม, Talcum, Talcum30, Talcum35, Talcum37, Talcum1250, โซเดียมซัลไฟด์, Sodium Sulfide, Sodium Sulphide, Na2S, โซเดียมซัลไฟต์, โซเดียมซัลไฟท์, Sodium Sulfite, Sodium Sulphite, Na2SO3, ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต, ไดแอมโมเนียมฟอสเฟท, Diammoniumphosphate, DAP, ดีโฟมเมอร์, แอนตี้โฟม, defoamer, Antifoam, DF105 antifoam, ไดออกทิลเทเรพทาเลต, ดีโอทีพี, Dioctyl terephthalate, DOTP, Non-Phthalate, Phthalate Free, ไดออกทิลอดิเปต, น้ำมันดีโอเอ, Dioctyl Adipate, DOA, ไตรออกทิลไตรเมลลิเทต, ทีโอทีเอ็ม, Trioctyltrimellitate, TOTM, อีวีเออีมัลชั่น, วีเออีอีมัลชั่น, EVA Emulsion, VAE Emulsion, DA105, คอปเปอร์ซัลเฟต, คอปเปอร์ซัลเฟท, Copper Sulphate, Copper Sulfate, CuSO4, น้ำยาล้างทำความสะอาด, น้ำยาล้างคราบ, Cleaning solvent, Cleaning agent, Hiclean, โปแตสเซียมซัลเฟต, Potassium Sulphate, K2SO4, Potassium Sulfate SOP, ปุ๋ย 0-0-50, โปแตสเซียมไนเตรต, โพแทสเซียมไนเตรต, Potassium Nitrate, KNO3, ดินประสิว, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, Potassium Hydroxide, KOH, โมโนเอทานอลเอมีน, โมโนเอทาโนลามีน, Monoethanolamine, MEA, ไตรเอทานอลเอมีน, ไตรเอทาโนลามีน, Triethanolamine, TEA,ไดเอทิลีนไตรเอมีน, ดีอีทีเอ, DiethyleneTriamine, DETA, CAS No. 111-40-0,ไอรอนออกไซด์, เฟอริกออกไซด์, Iron Oxide, Ferric oxide, Polyoxyethylene Lauryl Ether, โพลีออกซีเอทิลีนลอริลอีเทอร์, CAS No. 9002-92-0, Alcohol Ethoxylate, แอลกอฮอล์อีทอกซีเลต, แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท, LAE7, LAE9, LAE12, LAE15, EO 7, EO 9, EO 12, EO 15, Ethoxypropanol, อีทอกซีโพรพานอล, EP, CAS No. 1569-02-4, Dolomite, โดโลไมท์, โดโลไมต์, โดโลไลม์, HEDP, เอ็ชอีดีพี, Hydroxy ethylidene diphosphonic acid, CAS No. 2809-21-4, ขายคอนโดนิรันดร์ซิตี้บางแค 50 ตร.ม. 1ห้องโถง 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ ห้องริมชั้น 8 ห้องมุม โทร 0863261299, Calcium Oxide, CAS No. 1305-78-8, Calcium Hydroxide, CAS No. 1305-62-0, Quick Lime, Hydrate Lime, CaO, Lime Powder, CaOH2, แคลเซียมออกไซด์, ควิกไลม์, ปูนไลม์, ไฮเดรตไลม์ม ปูนร้อน, ปูนขาว, ปูนเผา, ปูนสุก, ปูนแคลเซียม, โดโลไมท์, โดโลไมต์, โดโลไลม์, Dolomite, Dololime, แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต, Calcium Magnesium Carbonate, CaMg(CO3)2, แมกนีเซียมคลอไรด์, Magnesium Chloride, MgCl2, โปแตสเซียมฮิวเมต, Potassium Humate, โพแทสเซียมฮิวเมต, ฮิวเมท, บิวทานอล, Butanol, N-Butanol,  บิวทิลแอลกอฮอล์, Butyl Alcohol, N-Butyl Alcohol, บิวทิลอะซีเตต, บิวทิลอะซีเตท, Sec-Butyl Acetate, แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร, แคลเซียมคลอไรด์เม็ด, แคลเซียมคลอไรด์ food grade, Calcium Chloride Food Grade, Calcium Chloride Prill, Calcium Dichloride, CaCl2 food grade, CaCl2 prill, CAS No. 10043-52-4, CaCl2 food, Nonyl Phenol Ethoxylate, NP-4, NP-6, NP-9, NP-15, โนนิลฟีนอลอีทอกซีเลต, NPE4, NPE6, NPE9, NPE15, อีมัลซิไฟเออร์, Emulsifier, อีมัลซิฟายเออร์, Emulsifying agent, lทีอีจี, TEG, ไตรเอทิลีนไกลคอล, Triethylene Glycol, ไตรไกลคอล, Triglycol, Acrylic Binder, Binder Emulsion, Styrene Acrylic Emulsion, Sodium Lauryl Ether Sulphate, โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต, โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟท,Fatty Alcohol Ether Sulfate, แฟตตี้แอลกอฮอล์อีเทอร์ซัลเฟต, แฟตตี้แอลกอฮอล์อีเทอร์ซัลเฟท, Sodium Laureth Sulfate, โซเดียมรอเลตซัลเฟต, โซเดียมรอเลตซัลเฟท, Alkyl Ether Sulfate, อัลคิลอีเทอร์ซัลเฟต, อัลคิลอีเทอร์ซัลเฟท, Surfactant N70, Surfactant N70T, Surfactant FES70EG, เซอร์แฟคแตนท์N70, เซอร์แฟคแตนท์N70T, เซอร์แฟคแตนท์FES70EG, สารลดแรงตึงผิวN70, สารลดแรงตึงผิวN70T, สารลดแรงตึงผิวFES70EG, Disponil Surfactant, Dispernil N70, Dispernil N70T, Texapon N70, Texapon N70T, Texapon Surfactant,N70, N70T, FES70EG, Fumaric Acid, กรดฟูมาริก, ฟูมาริกแอซิด, CAS No. 110-17-8, C4H4O4, โซเดียมซัลเฟต, Sodium Sulphate, Sodium Sulfate, Na2SO4, โซเดียมซัลเฟท, แอมโมเนียมซัลเฟต, Ammonium Sulphate,  Ammonium Sulfate, แอมโมเนียมซัลเฟท, โปแตสเซียมซอร์เบต, โพแทสเซียมซอร์เบต, Potassium Sorbate, โปแตสเซียมซอร์เบท, โพแทสเซียมซอร์เบท, แลกติกแอซิด, กรดแลกติก, Lactic Acid, CAS No. 79-33-4  , แล็กติกแอซิด, กรดแล็กติก, C3H6O3, 2-Hydroxypropanoic acid, Milk acid, ทาร์ทาริกแอซิด, กรดทาร์ทาริก, Tartaric Acid, CAS No. 87-69-4, Dihydroxybutanedioic acid, Calcined Magnesite, แคลไซน์แมกนีไซต์, Magnesia, Calcined Magnesia, Fused Magnesia, CAS No. 1309-48-4, โซเดียมไบซัลไฟต์, Sodium Bisulphite, Sodium Bisulfite, NaHSO3, CAS No. 7631-90-5, โซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟต์, Sodium Hydrogensulphite, Sodium Hydrogensulfite, แคลเซียมแลกเตต, Calcium Lactate, แคลเซียมแลคเตท, สเตียริกแอซิด, กรดสเตียริก, Stearic acid, Stearic rubber, Stearic trilple, สเตียริค, สเตียริกเอซิด, สเตียริกรับเบอร์, สเตียริกทริปเปิล, Stearic acid rubber grade, Stearic acid triple grade, Stearic acid triple pressed, CAS No. 57-11-4, Octadecanoic acid, ออกตะเดคาโนอิกแอซิด, กรดไขมัน, fatty acid, Stearic bead, แคลเซียมคาร์บอเนต, แป้งหนัก, แป้งเบา, Calcium Carbonate, CaCO3, GCC, PCC, Light Calcium, Heavy Calcium, Ground Calcium, แป้งแคลเซียม, แคลเซียมผง, แคลเซียมเม็ด, แคลเซียมมาสเตอร์แบท, โบรอน, Boron, เอสทีพีพี, STPP, โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, Sodiumtripolyphosphate, Sodiumtripolyphosfate, โซเดียมเฮกซะเมต้าฟอสเฟต, โซเดียมเฮกซะเมต้าฟอสเฟท, Sodiumheaxametaphosphate, Sodiumheaxametaphosfate, โซเดียมเมต้าฟอสเฟต, โซเดียมเมต้าฟอสเฟท, Sodiummetaphosphate, Sodiummetaphosfate, พีวีซีเรซิ่น, PVC resin, พีวีซีผง, PVC powder, พีวีซีซัสเพนชั่น, PVC suspension, พีวีซีดิสเพอร์สชั่น, PVC dispersion, พีวีซีเพสต์, PVC paste, พีวีซีพลาสติซอล, PVC plastisol, พีวีซีอีมัลชั่น, PVC Emulsion, พีวีซีเหลว, PVC latex, โพลีไวนิลคลอไรด์, Polyvinyl Chloride, CAS No. 9002-86-2, PVC homopolymer, พีวีซีโฮโมโพลิเมอร์, พีวีซีK58, พีวีซีK66, พีวีซีK71, พีวีซีK74, PVCK58, PVCK66, PVCK71, PVCK74, Chloroethylene Polymer, คลอโรเอทิลีนโพลิเมอร์, คลอโรเอทธิลีนโพลิเมอร์, Ethene Chloro Polymer, อีทีนคลอโรโพลิเมอร์, UPVC package stabilizer, UPVC one packed stabilizer, UPVC heat stabilizer, ยูพีวีซีแพกเกจสเตบิไลเซอร์, ยูพีวีซีวันแพ็คสเตบิไลเซอร์, ยูพีวีซีฮีทสเตบิไลเซอร์, PVC package stabilizer, PVC one packed stabilizer, PVC heat stabilizer, พีวีซีแพกเกจสเตบิไลเซอร์, พีวีซีวันแพ็คสเตบิไลเซอร์, พีวีซีฮีทสเตบิไลเซอร์, สารกันไหม้พีวีซี, สารทำให้เสถียร, สารกันไหม้วันแพค, เลดคอมปาวด์สเตบิไลเซอร์, Lead compound stabilizer for PVC, One packed lead stabilizer for PVC, Pulvistalci, Pulvistalci Powder, Pulvis Talci Product, Epsom Salt, Epsom salt pure, Epsom Salt Product, Lauric acid, ลอริกแอซิด, กรดลอริก, ลอริค, CAS No. 143-07-7, Dodecanoic acid, Fatty acid, Fatty acid C12, C12H24O2, กรดไขมันม, เฮกซิลีนไกลคอล, Hexylene Glycol, HGL, CAS No. 107-41-5, C6H14O2, 2-Methylpentane-2,4-diol, Diacetone Glycol, ไดอาซีโตนไกลคอล, ไดอะซีโตนไกลคอล, Methylamilene Glycol, เมทธิลอะมิลีนไกลคอล, เมทิลอะมิลีนไกลคอล, Dipropylene Glycol, DPG, ไดโพรพิลีนไกลคอล, ไดโพรไพลีนไกลคอล, ดีพีจี, เฮกไซลีนไกลคอล, Dextrose Monohydrate, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรท, เด็กซ์โทรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โทรสโมโนไฮเดรท, เด็กโตรสโมโนไฮเดรต, เด็กโตรสโมโนไฮเดรท, เด็กโทรสโมโนไฮเดรต, เด็กโทรสโมโนไฮเดรท, เดกซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เดกซ์โตรสโมโนไฮเดรท, เดกซ์โทรสโมโนไฮเดรต, เดกซ์โทรสโมโนไฮเดรท, Sweetener, สารให้ความหวาน, น้ำตาลเย็น, Glucose, D-glucose, น้ำตาลกลูโคส, C6H12O6, โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์, โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์, โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์, โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์, โซเดียมเมตะไบซัลไฟต์, โซเดียมเมตะไบซัลไฟท์, โซเดียมเมแทไบซัลไฟต์, โซเดียมเมแทไบซัลไฟท์, Sodium Metabisulfite, Sodium Metabisulphite, Sodiummetabisulfite, Sodiummetabisulphite, Sodium Metabisulfite Food Grade, Sodium Metabisulphite Food Grade, Na2S2O5, เกรดอาหาร, Food grade, Food Additive, E223, E-number E223, สารเติมแต่งอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร Natriumdisulfit, Metabisulfito, Sodium pyrosulfite, Sodium disulfite, โซเดียมไพโรซัลไฟต์, โซเดียมไดซัลไฟต์, โซเดียมไพโรซัลไฟท์, โซเดียมไดซัลไฟท์, CAS No. 7681-57-4, สารกันเสีย, preservative, สารกันเสื่อม, สารกันหืน, Antioxidant, สารแอนตี้ออกซิแดนท์, สารต้านอนุมูลอิสระ, สารฟอกขาว, Bleaching agent, บลีชชิ่งเอเจ้น, 
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต, โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟท, โซเดียมลอริลอีเธอร์ซัลเฟต, โซเดียมลอริลอีเธอร์ซัลเฟท,  Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium Lauryl Ether Sulphate, DISPONIL FES70EG, FES70EG, SLES, N70, N70T, เอสแอลอีเอส, TEXAPON, TEXAPON N70T, ดิสโพนิลเอ็น70, เท็กซาพอนเอ็น70, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Laureth Sulphate, Alkyl Ether Sulfate, Alkyl Ether Sulphate, อัลคิลอีเทอร์ซัลเฟต, Fatty Alcohol Ether Sulfate, Fatty Alcohol Ether Sulphate, แฟตตี้แอลกอฮอล์อีเทอร์ซัลเฟต, Surfactant, Anionic Surfactant, เซอร์แฟกแตนท์, สารลดแรงตึงผิว, สารลดแรงตึงผิวประจุลบ, สารทำความสะอาด, หัวเชื้อสารทำความสะอาด, สารชำระล้าง, EMAL270TH, หัวสบู่, หัวแชมพู, หัวเชื้อสบู่, หัวเชื้อแชมพู, หัวเชื้อสารชำระล้าง
โซเดียมโมลิบเดต, โซเดียมโมลิบเดตไดไฮเดรต, โซเดียมโมลิบเดท, โซเดียมโมลิบเดทไดไฮเดรต
Sodium Molybdate, Sodium Molybdate dihydrate, Sodium Molybdate 2hydrate
โมลิบดีนัม, Molybdenum, SMC, เอสเอ็มซี, Na2MoO4, Na2MoO4.2H2O
CAS No. 7631-95-0, CAS No. 10102-40-6, EINECS No. 2315517
Molybdate Reagent Powder, Molybdate acid disodiumsalt
Disodium Molybdate, ไดโซเดียมโมลิบเดต, ไดโซเดียมโมลิบเดท
Sodium Molybdenum Oxide, โซเดียมโมลิบดีนัมออกไซด์
ปุ๋ยโมลิบดีนัม, ปุ๋ยจุลธาตุ, Molybdenum Fertilizer
ปุ๋ยโมลิบเดต, Molybdate Fertilizer, 
Magnesium Carbonate, แมกนีเซียมคาร์บอเนต, MgCO3, โซเดียมเปอร์ซัลเฟต, โซเดียมเปอร์ซัลเฟท, Sodium Persulfate, Sodium Persulphate, Iron Oxide, ไอรอนออกไซด์, Fe2O3, Fe3O4, เหล็กออกไซด์, Ferric Oxide, เฟอริกออกไซด์, เฟอริคออกไซด์, Inorganic Pigment, สีอนินทรีย์, Diiron Trioxide, ไดไอรอนไตรออกไซด์, Hematite, ฮีมาไทต์, เฮมาไทต์, MICRONOX, PROMINDSA, Micronox pigment, Micronox iron oxide, CAS No. 1317-60-8, CAS No. 1309-37-1, Micronox R01, Micronox R02, Red Iron Oxide, ไอรอนออกไซด์แดง, Orange Iron Oxide, ไอรอนออกไซด์ส้ม, Yellow Iron Oxide, ไอรอนออกไซด์เหลือง, Green Iron Oxide, ไอรอนออกไซด์เขียว, Black Iron Oxide, ไอรอนออกไซด์ดำ, Brown Iron Oxide, ไอรอนออกไซด์น้ำตาล, Natural iron oxide, ไอรอนออกไซด์ธรรมชาติ, Dequest, Dequest2010, HEDP, Phosphonates, UN3265, CAS No. 2809-21-4, เอชอีดีพี, ฟอสฟอเนต, ฟอสฟอเนท, 1-Hydroxyl ethylidene -1,1,-diphosphonic acid, Italmatch Chemicals, Scale inhibitor, สารต้านการเกิดตะกรัน, สารป้องกันตะกรัน, สารยับยั้งการเกิดตะกรัน, Calcium Chloride, แคลเซียมคลอไรด์Calcium Chloride Food Grade, แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร
Calcium Chloride Food Grade E509, แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร E509
Calcium Chloride Anhydrous, แคลเซียมคลอไรด์แอนไฮดรัส
Calcium Chloride Industrial Grade, แคลเซียมคลอไรด์เกรดอุตสาหกรรม
Calcium Chloride Prill, แคลเซียมคลอไรด์เม็ด
Calcium Chloride Flake, แคลเซียมคลอไรด์เกล็ด
Calcium Chloride 74%, แคลเซียมคลอไรด์ 74%
Calcium Chloride 94%, แคลเซียมคลอไรด์ 94%
Calcium Chloride 97%, แคลเซียมคลอไรด์ 97%
CaCl2, CAS No. 10043-52-4, EC No. 233-140-8, NEDMAG
Calcium Dichloride, แคลเซียมไดคลอไรด์
Calcium Salt, เกลือแคลเซียม, แคลเซียมซอลต์, แคลเซียมซอลท์
น้ำมันไฮดรอลิก, Hydraulic Oil, Hydraulic Fluid, น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์, น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน, Lube Base Oil
บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ดำเนินธุรกิจ นำเข้าและจำหน่าย น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน, เบสออยล์, น้ำหล่อลื่นเครื่องยนต์, น้ำมันไฮดรอลิค, ไฮดรอลิคออยล์, Hydraulic Oil, Lube Base Oil, น้ำมันเครื่อง, Engine Oil, น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม, Lubricant Oil, Lubricant Fluid, Industrial Lubricant, สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย ของบริษัทฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 034854888, 034496284 
หมายเลขโทรสาร 034854899, 034496285
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0824504888, 0800160016, 0861762992, 0868850111

ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเกรดต่างๆดังนี้
น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน, น้ำมันเบสออยล์, Lube Base oil, SN150, 150SN, SN500, 500SN, BS150, 150BS น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเป็นสารที่สำคัญและจำเป็นในการลดแรงเสียดทานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานประมาณร้อยละ90 ส่วนที่เหลือเป็นสารเพิ่มคุณภาพหรือสารเติมแต่ง, Additive ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการมากขึ้นเช่น ระบายความร้อน และรักษาความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

น้ำมันไฮดรอลิก, Hydraulic Oil, ไฮดรอลิคออยล์, Hydraulic Fluid, HDO, AW, ISO 32, ISO 37, ISO 46, ISO 68, ISO 100, AW32, AW37, AW46, AW68, AW100 ขนาดบรรจุภัณฑ์ 200 ลิตรต่อถัง สำหรับใช้ในระบบไฮดรอลิก ของ เครื่องจักรต่างๆเช่น เครื่องปั้มโลหะ, เครื่องฉีดพลาสติก, รถแทรกเตอร์, รถแบคโฮ และ CNC, รถขุด, รถบรรทุก, รถตักในเหมืองแร่, รถตัดอ้อย, รถเครน รวมทั้งใช้หล่อลื่นระบบเฟือง (Gear), ตลับลูกปืน (Bearing), ปั้มลม (Compressor Pump), เป็นต้น

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล,  API CD/SF, Diesel Engine Lubricant, Diesel Engine Oil, SAE 30, SAE 40, SAE 50, ขนาดบรรจุภัณฑ์ 18 ลิตร และ 200 ลิตรต่อถัง น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับใช้ในงานหนักที่มีสมรรถนะสูง ให้เครื่องยนต์มีอายุยาวนาน ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงพร้อมลดไอเสีย เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ที่ใช้งานหนัก ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและปี่ยมด้วยคุณภาพของการหล่อลื่นเครื่องยนต์

น้ำมันดี3เทอร์โบพลัส, D3 Turbo Plus, API CI-4, SAE 10W-30, SAE 15W-40, ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1 ลิตร, 6 ลิตร และ 200 ลิตรต่อถัง

น้ำมันดี3คอมมอนเรล, D3 Commonrail, API-4/SJ, Lubricant Oil, Lubricating Oil, SAE 15W-40, SAE 20W-50, ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1 ลิตร, 6 ลิตร และ 200 ลิตรต่อถัง
น้ำมัน PTT HLP, PTT D3 Plus, PTT Dynamic, PTT Dynamic Plus และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเกรดอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล โทร 034854888, 034496284 
นิเกิลคลอไรด์, นิกเกิลคลอไรด์, Nickel Chloride, NiCl2, Nickel Chloride price, CAS 7791-20-0
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายสินค้า นิเกิลคลอไรด์, นิกเกิลคลอไรด์, Nickel Chloride, NiCl2, Nickel Chloride price, CAS 7791-20-0 เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น
Nickel Chloride, Zincomond, Zenith, Taiwan บรรจุ 25 กก.ต่อถุง
Nickel Chloride, Sumitomo, Japan บรรจุ 20 กก.ต่อกล่อง
สอบถามข้อมูลสินค้า และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
36/1 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-496284, 034-854888
โทรสาร 034-496285, 034-854899
โทรศัพท์มือถือ 0800160016, 0861762992, 0868850111, 0824504888
อีเมลล์1,  thaipolychemicals (at) hotmail.com
อีเมลล์2,  polychemicals (at) gmail.com
อีเมลล์3,  info (at) thaipolychemicals.com
Product name: Nickel Chloride
Chemical name: Nickel Chloride Hexahydrate
Chemical formula: NiCl2.6H2O, Molecular weight: 129.56
CAS No.: 7791-20-0, EC No.: 231-743-0
Origin of country: Taiwan, Japan
Physical: Green crystals
Application: Nickel plating. Reagent Chemicals. Production of other Nickel Chemicals.
Keywords:
นิเกิลคลอไรด์
นิกเกิลคลอไรด์
NiCl2, NiCl2.6H2O
Nickel Chloride
Nickel Chloride price
Nickel Chloride Hexahydrate
Nickel Chloride Zincomond
Nickel Chloride Taiwan
Nickel Chloride Sumitomo
Nickel Chloride Japan
นำเข้านิเกิลคลอไรด์, จำหน่ายนิเกิลคลอไรด์, ขายนิเกิลคลอไรด์
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า โพแทสเซียมคลอไรด์, โปตัสเซียมคลอไรด์, โปแตสเซียมคลอไรด์, Potassium chloride price
Purity of Potassium Chloride 99 %min, เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเยอรมนี
Kaliumchlorid, KCL KALI ขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 ก.ก./ถุง และ 1,000 ก.ก./ถุง
สอบถามข้อมูลสินค้า และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
36/1 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-496284, 034-854888
โทรสาร 034-496285, 034-854899
โทรศัพท์มือถือ 0800160016, 0861762992, 0868850111, 0824504888
อีเมลล์1,  thaipolychemicals (at) hotmail.com
อีเมลล์2,  polychemicals (at) gmail.com
อีเมลล์3,  info (at) thaipolychemicals.com
Keywords, โปตัสเซียมคลอไรด์, โปแตสเซียมคลอไรด์, โพแทสเซียมคลอไรด์
Potassium Chloride price, Potassium Chloride, Potassium Chloride 99%
Potassium Chloride KALI, Potassium Chloride Germany
Potassium Chloride Fertilizer, Potassium Chloride KCL Fertilizer
Potassium Chloride with anti-caking agent, Kaliumchlorid
Chlorure de Potassium, Cloruro de Potasio, KCL, KCL 99%
KCL KALI, KCL price, Muriate of potash, Muriate of potash price
Muriate of potash fertilizer


นำเข้านิกเกิลคลอไรด์, จำหน่ายนิกเกิลคลอไรด์, ขายนิกเกิลคลอไรด์ 

 

 

 
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้าส่งออก และจำหน่าย Acesulfame-K, Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมเค, อะเซซัลเฟมเค, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, E950, Ace K, CAS 55598-62-3, EC No. 259-715-3, และสารให้ความหวาน (Sweetener) อีกหลายรายการ ได้แก่
Acesulfame K, E950, Ace K, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค, แอซีซัลเฟมเค
Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมโปแตสซียม, เอซีซัลเฟมโปแตสเซียม 
Aspartame, แอสพาแทม, แอสปาแตม, แอสพาแตม, แอสพาร์เทม
Dextrose Anhydrous, เด็กซ์โตรสแอนไฮดรัส, เด็กซ์โทรสแอนไฮดรัส
Dextrose Monohydrate, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โทรสโมโนไฮเดรต 
D-Xylose, ดี-ซีโลส, ดี-ไซโลส, ดี-ไซโรส
Ethyl Maltol, เอทิลมัลทอล, เอทิลมัลตอล, เอทิลมอลตอล 
Maltodextrin, มอลโตเด็กซ์ตริน, มัลโตเด็กซ์ตริน 
Sodium Cyclamate, โซเดียมไซคลาเมต, โซเดียมไซคลาเมท
Sodium Saccharin, โซเดียมซัคคาริน, แซคคาริน, ดีน้ำตาล, ขัณฑสกร
Sorbitol, Sorbitol 70 percent, ซอร์บิทอล, ซอร์บิตอล 
Sucralose, E955, ซูคราโลส
Sweetener, Artificial Sweetener, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล 
Xylitol, ไซลิทอล, ไซลิตอล, น้ำตาลแอลกอฮอล์
สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์. 034496284, 034854888
โทรสาร. 034496285, 034496680, 034496681
Mobile No. 0861762992, 0868850111, 0824504888 (Domestic)
Mobile No. +66800160016, +66898554004 (Export)
Email address, thaipolychemicals (at) hotmail.com
Email address, polychemicals888 (at) gmail.com
Email address, info (at) thaipolychemicals.com
 
นอกจาก Acesulfame K, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค, Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, E950 ดังที่แจ้งรายละเอียดด้านบนแล้ว บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ยังดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายเคมีภัณฑ์เกรดอาหาร สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบเจือปนอาหาร (Food Additive) อีกหลายรายการ สินค้าหลักได้แก่
Acesulfame Potassium, Acesulfame K, E950, Ace K, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค, อะเซซัลเฟม-เค
Ascorbic Acid E300, แอสคอร์บิกแอซิดเกรดอาหาร
Calcium Carbonate Food Grade E170, แคลเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร
Calcium Chloride Food Grade E509, แคลเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร
Calcium Propionate E282, แคลเซียมโพรพิโอเนต, แคลเซียมโพรไพโอเนตเกรดอาหาร
Citric Acid Food Grade E330, ซิตริกแอซิดเกรดอาหาร
Monocalcium Phosphate Food Grade E341, โมโนแคลเซียมฟอสเฟตเกรดอาหาร
Potassium Carbonate Food Grade E501, โปแตสเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร
Potassium Chloride Food Grade E508, โปแตสเซียมคลอไรด์เกรดอาหาร
Potassium Hydroxide Food Grade E525, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เกรดอาหาร
Sodium Benzoate Food Grade E211, โซเดียมเบนโซเอตเกรดอาหาร
Sodium Bicarbonate Food Grade E500(ii), โซเดียมไบคาร์บอเนตเกรดอาหาร
Sodium Metabisulfite Food Grade E223, โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์เกรดอาหาร
Sodium Propionate E281, โซเดียมโพรพิโอเนต, โซเดียมโพรไพโอเนตเกรดอาหาร
Sodium Pyrophosphate Decahydrate, TSPP.H2O, โซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี10น้ำ
Sodium Tripolyphosphate Food Grade E451(i), โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตเกรดอาหาร
Sucralose Food Grade E995, ซูคราโลสเกรดอาหาร
Tetrapotassium Pyrophosphate Food Grade E450(v), TKPP, ทีเคพีพี, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟตเกรดอาหาร
Tetrasodium Pyrophosphate Food Grade E450(iii), TSPP, ทีเอสพีพี, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟตเกรดอาหาร
Titanium Dioxide Food Grade E171, TiO2 food grade, ไททาเนียมไดออกไซด์เกรดอาหาร
Trisodium Citrate Food Grade E331, ไตรโซเดียมซิเตรตเกรดอาหาร
Xanthan Gum Food Grade E415, แซนแทนกัมเกรดอาหาร
 
รายการเคมีภัณฑ์เกรดอาหารและเกรดยา รายการอื่นๆได้แก่
Acesulfame Potassium, Acesulfame K, E950, Ace K, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค
Acetic Acid, อาซีติกแอซิด, อะซีติกแอซิด, กรดอาซีติก, กรดน้ำส้ม
Ammonium Acetate, แอมโมเนียมอาซีเตต
Ammonium Bicarbonate, แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต
Ammonium Hydrogen Carbonate, แอมโมเนียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
Ascorbic Acid (Vitamin C), แอสคอร์บิกแอซิด, วิตามินซี
Aspartame, แอสพาแทม, แอสปาแตม, แอสพาแตม, แอสพาร์เทม
Calcium Carbonate, CaCO3, แคลเซียมคาร์บอเนต, แคลเซียมคาร์บอเนท
Calcium Chloride, CaCl2, แคลเซียมคลอไรด์, เกลือแคลเซียม
Calcium Hydroxide (Hydrated Lime), แคลเซียมไฮดรอกไซด์, ไฮเดรตไลม์
Calcium Lactate, แคลเซียมแลกเตต, แคลเซียมแลกเตท
Calcium Propionate, แคลเซียมโพรพิโอเนต, แคลเซียมโพรไพโอเนต
Carrageenan, คาราจีแนน, คาราจีแนง
Caustic Soda (Sodium Hydroxide), คอสติกโซดา, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซดาไฟ
Citric Acid Anhydrous, ซิตริกแอซิดแอนไฮดรัส, กรดซิตริก, กรดมะนาว
Citric Acid Monohydrate, ซิตริกแอซิดโมโนไฮเดรต, กรดซิตริกโมโนไฮเดรต
CMC, ซีเอ็มซี, CMC 3000, ซีเอ็มซี 3000
Dextrose Anhydrous, เด็กซ์โตรสแอนไฮดรัส, เด็กซ์โทรสแอนไฮดรัส
Dextrose Monohydrate, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โทรสโมโนไฮเดรต
D-Xylose, ดีซีโลส, ดีไซโลส, ดีไซโรส
Ethyl Maltol, เอทิลมัลทอล, เอทิลมัลตอล, เอทิลมอลตอล
Fumaric Acid, ฟูมาริกแอซิด, กรดฟูมาริก
Gellatin, Gellatin Gum, เจลลาจิน, เจลลาตินกัม
Glycerine 99.5 percent USP, กลีเซอรีน 99.5 percent เกรดUSP, กลีเซอรอล
Glycerine 99.7 percent USP, กลีเซอรีน 99.7 percen tเกรดUSP, กลีเซอรอล
Glycine, ไกลซีน, กรดอะมิโน, อะมิโนแอซิด
Guar Gum, กัวกัม
Hydrogen Peroxide, ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์
I+G (IMP+GMP), ไอพลัสจี
Lactic Acid, แล็กติกแอซิด, กรดแล็กติก
Lactose, แล็กโตส, แลคโทส
Lauric Acid, ลอริกแอซิด, กรดลอริก
Magnesium Sulphate, Epsom Salt, แมกนีเซียมซัลเฟต, แมกนีเซียมซัลเฟท
Malic Acid, มาลิกแอซิด, กรดมาลิก, กรดแอปเปิล
Maltodextrin, มอลโตเด็กซ์ตริน, มัลโตเด็กซ์ตริน
Monobasic Sodium Phosphate, โมโนเบสิกโซเดียมฟอสเฟต
Monocalcium Phosphate, MCP, เอ็มซีพี, โมโนแคลเซียมฟอสเฟต
Monosodium Dihydrogen Monophosphate, โมโนโซเดียมไดไฮโดรเจนโมโนฟอสเฟต
Monosodium Dihydrogen Ortho-Phosphate, โมโนโซเดียมไดไฮโดรเจนออโทฟอสเฟต
Monosodium Glutamate, MSG, โมโนโซเดียมกลูตาเมต, เอ็มเอสจี, สารชูรส, ผงชูรส
Monosodium Phosphate, MSP, โมโนโซเดียมฟอสเฟต, เอ็มเอสพี
Monosodium Phosphate Anhydrous, โมโนโซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส
Monosodium Phosphate Monohydrate, โมโนโซเดียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต
Monosodium Phosphate Dihydrate, โมโนโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต
Myristic Acid, ไมริสติกแอซิด, กรดไมริสติก
Non-Phosphate, นอนฟอสเฟต, ไร้สารฟอสเฟต, ปลอดสารฟอสเฟต
Paraffin Oil, พาราฟินออยล์, พาราฟินเหลว
Phosphoric Acid, ฟอสฟอริกแอซิด, กรดฟอสฟอริก
Poly Ether Glycol, PEG300, PEG400, PEG8000 โพลีอีเทอร์ไกลคอล
Polyethylene Glycol, PEG300, PEG400, PEG8000, โพลีเอทิลีนไกลคอล
Potassium Carbonate, โปแตสเซียมคาร์บอเนต, โพแทสเซียมคาร์บอเนต
Potassium Chloride, โปแตสเซียมคลอไรด์, โพแทสเซียมคลอไรด์
Potassium Citrate, โปแตสเซียมซิเตต, โพแทสเซียมซิเตต
Potassium Hydroxide, โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
Potassium Sorbate, โปแตสเซียมซอร์เบต, โพแทสเซียมซอร์เบต
Propylene Glycol USP, MPG USP, โพรไพลีนไกลคอลเกรด USP, โพรพิลีนไกลคอลเกรด USP
Propylparaben, E216, โพรพิลพาราเบน, โปรปิลพาราเบน
Refined Salt, Unrefined Salt, เกลือรีไฟน์, เกลือแห้ง, เกลือชื้น, เกลือบริสุทธิ์
Sodium Acetate, โซเดียมอาซีเตต, โซเดียมอาซีเตท
Sodium Acid Pyrophosphate, SAPP, โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, เอสเอพีพี
Sodium Alginate, โซเดียมอัลจิเนต, โซเดียมแอลจิเนต
Sodium Ascorbate, โซเดียมแอสคอร์เบต, โซเดียมแอสคอร์เบท
Sodium Benzoate, โซเดียมเบนโซเอต, โซเดียมเบนโซเอท
Sodium Bicarbonate, โซเดียมไบคาร์บอเนต, Baking Soda, ผงฟู, เบกกิ้งโซดา
Sodium Biphosphate, โซเดียมไบฟอสเฟต
Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC), สารเพิ่มความเหนียว CMC
Sodium Chloride, โซเดียมคลอไรด์, เกลือแกง
Sodium Cyclamate, โซเดียมไซคลาเมต, โซเดียมไซคลาเมท
Sodium Dihydrogen Phosphate, โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต
Sodium Hexametaphosphate, SHMP, โซเดียมเฮกซะเมต้าฟอสเฟต, เอสเอชเอ็มพี
Sodium Hydrogen Carbonate, NaHCO3, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
Sodium Hydrogen Sulphite, โซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟต์
Sodium Hydroxide, NaOH, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซดาไฟ
Sodium Metabisulphite, SMBS, โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์, เอสเอ็มบีเอส
Sodium Phosphate Monobasic, โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิก
Sodium Propionate, โซเดียมโพรพิโอเนต, โซเดียมโพรพิโอเนท, โซเดียมโพรไพโอเนต
Sodium Pyrophosphate Decahydrate, TSPP.10H2O, โซเดียมไพโรฟอสเฟต, ทีเอสพีพี10น้ำ
Sodium Saccharin, โซเดียมซัคคาริน, ซัคคารีน, แซคคาริน, แซกคารีน, ดีน้ำตาล, ขัณฑสกร
Sodium Salt Phosphoric Acid, โซเดียมซอลต์ฟอสฟอริกแอซิด
Sodium Tripolyphosphate (STPP), โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต, เอสทีพีพี
Sorbitol, Sorbitol 70 percent, ซอร์บิทอล, ซอร์บิตอล
Starch (Corn starch, Potato starch, Wheat starch), แป้ง, แป้งประกอบอาหาร
Sucralose, E955, ซูคราโลส, ซูคราโรส
Sulfamic Acid, Sulphamic Acid, ซัลฟามิกแอซิด, กรดซัลฟามิก
Tartaric Acid, ทาร์ทาริกแอซิด, กรดทาร์ทาริก, ทาทาริก, กรดมะขาม
Tauric acid, ทอริกแอซิด, กรดทอริก, กรดเทอริก
Taurine, ทอรีน, เทอรีน
Tetrapotassium Pyrophosphate (TKPP), ทีเคพีพี, เตตระโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต
Tetrasodium Pyrophosphate (TSPP), ทีเอสพีพี, เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต
Titanium Dioxide, TiO2, ไททาเนียมไดออกไซด์, ทิทาเนียมไดออกไซด์
Trisodium Citrate, ไตรโซเดียมซิเตรต, ไตรโซเดียมซิเตรท
Trisodium Phosphate (TSP), ไตรโซเดียมฟอสเฟต, ทีเอสพี
White Oil, White Mineral Oil, ไวท์ออยล์, ไวท์มิเนอรัลออยล์
Xanthan Gum, Xanthan Deosen, Xanthan Gum Food Grade, Ziboxan, แซนแทนกัม
Xylitol, ไซลิทอล, ไซลิตอล, น้ำตาลแอลกอฮอล์
 
รายการเคมีภัณฑ์ เกรดอาหาร และเกรดยา รายการอื่นๆเช่น
สารป้องกันการหืน, สารกันหืน, antioxidant, ซีเควสเตนท์, sequestrant, กรดอินทรีย์, organic acid
สารที่ช่วยให้ข้นหรือช่วยให้คงตัว, thickening agent, stabilizing agent
สารที่ทำให้เกิดเจล, gelling agent, สีผสมอาหาร, coloring agent
สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร, flavoring agent, flavorant
สารเสริมรส, flavor enhancer, กระตุ้นกลิ่นรสของอาหาร
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล, sugar substitute, sweetener, artificial sweetener
สารปรับความเป็นกรด-ด่าง, acid regulator, acid buffer
สารควบคุมความเป็นกรด-ด่างของอาหาร เช่น กรด ด่าง บัฟเฟอร์
สารเคลือบผิว, glazing agent, เคลือบผิวของอาหาร
สารช่วยให้คงรูป, firming agent, ให้เนื้อเยื่อของผัก ผลไม้ คงรูป
สารช่วยเก็บความชื้น, humectant, ป้องกันไม่ให้อาหารแห้ง
สารทำให้เปียก, เวตติ้งเอเจ้น, wetting agent
สารปรับคุณภาพแป้ง, flour treatment agent
สารกันบูด, สารกันเสีย, สารกันเสื่อม, สารถนอมอาหาร, Preservative
Acidulant food additive, Emulsifying agent, Emulsifier, Buffering agent, Leavening agent, etc.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
 
Keyword:
Acesulfame K, Acesulfame-K, Acesulfame Potassium, Sunett, Sunette, Sunnett, Sunnette, Potassium Acesulfame, Sweet One, C4H4KNO4S, Artificial sweetener, Sugar substitute, Ace K, Calories-free sugar substitute, E950, CAS 55598-62-3, EC No. 259-715-3, AK, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค, แอซีซัลเฟมเค, อะเซซัลเฟมเค, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, เอซีซัลเฟมโปแตสเซียม, แอซีซัลเฟมโปแตสเซียม, อะเซซัลเฟมโปแตสเซียม, อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม, เอซีซัลเฟมโพแทสเซียม, แอซีซัลเฟมโพแทสเซียม, อะเซซัลเฟมโพแทสเซียม, สวีทเทนเนอร์, สารให้ความหวาน, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล, สารให้ความหวานสังเคราะห์, สารให้ความหวานเทียม, เอเค
Acesulfame-K (Acesulfame-Potassium; อะซีซัลเฟม-เค) มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ละลายน้ำได้เร็ว หวานประมาณ 200เท่าของน้ำตาลทรายขาว ทนต่ออุณหภูมิสูง 200องศา มีอายุยืนและใช้ได้ในหลายช่วงของค่า pH ให้รสหวานแต่ไม่ทำให้อาหารเปลี่ยนแปลงรสชาติ ไม่ถูกดูดซึมในระบบย่อยอาหาร จึงไม่ให้พลังงานเมื่อบริโภค ไม่ทำให้เกิดฟันผุ เหมาะกับหมากฝรั่ง ยาสีฟัน และสารเคมีสำหรับช่องปาก เหมาะสำหรับอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 
Acesulfame Potassium is a calorie-free sugar substitute widely used as sweetener in food and beverage. As a sweetener, Acesulfame Potassium can be used in a wide variety of industries including: food production, beverage, pharmaceutical, cosmetics, and various other industries.
Acesulfame Potassium in Food Production
Acesulfame Potassium is widely used as sweetener and synergy in food production.
As sweetener and synergy: in candy, snacks and dairy products to provide sweetness.
Acesulfame Potassium in Beverage
Acesulfame Potassium is widely used as sweetener in beverage.
As sweetener: in carbonated drinks to enhance sweetness.
Acesulfame Potassium in Pharmaceutical
Acesulfame Potassium is widely used as sweetener in Pharmaceutical.
As sweetener: in syrups and bitterness masking agent to provid sweetness and mask odors.
Acesulfame Potassium in Cosmetics
Acesulfame Potassium is widely used as sweetener in Cosmetics.
As sweetener: in lipstick, lip balm, toothpaste and mouthwash to provide sweetness.
Acesulfame Potassium in Agriculture/Animal Feed
Not enough is known about application of Acesulfame Potassium in Agriculture/Animal Feed.
Acesulfame Potassium in Other Industries
Not enough is known about application of Acesulfame Potassium in other industries.
This application file is based on limited review of Foodchem International Corporation. Feel free to contact us if you have any questions about Acesulfame Potassium or want to report new applications of Acesulfame Potassium to us.
 
Acesulfame potassium, also known as acesulfame K (K is the symbol for potassium) or Ace K, is a calorie-free sugar substitute (artificial sweetener) often marketed under the trade names Sunett and Sweet One. In the European Union, it is known under the E number (additive code) E950. It was discovered accidentally in 1967 by German chemist Karl Clauss at Hoechst AG (now Nutrinova). In chemical structure, acesulfame potassium is the potassium salt of 6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one 2,2-dioxide. It is a white crystalline powder with molecular formula C4H4KNO4S and a molecular weight of 201.24 g/mol. Acesulfame K is 200 times sweeter than sucrose (common sugar), as sweet as aspartame, about two-thirds as sweet as saccharin, and one-third as sweet as sucralose. Like saccharin, it has a slightly bitter aftertaste, especially at high concentrations. Kraft Foods patented the use of sodium ferulate to mask acesulfame's aftertaste. Acesulfame K is often blended with other sweeteners (usually sucralose or aspartame). These blends are reputed to give a more sucrose-like taste whereby each sweetener masks the other's aftertaste, or exhibits a synergistic effect by which the blend is sweeter than its components. Acesulfame potassium has a smaller particle size than sucrose, allowing for its mixtures with other sweeteners to be more uniform. Unlike aspartame, acesulfame K is stable under heat, even under moderately acidic or basic conditions, allowing it to be used as a food additive in baking, or in products that require a long shelf life. Although acesulfame potassium has a stable shelf life, it can eventually degrade to acetoacetamide, which is toxic in high doses. In carbonated drinks, it is almost always used in conjunction with another sweetener, such as aspartame or sucralose. It is also used as a sweetener in protein shakes and pharmaceutical products, especially chewable and liquid medications, where it can make the active ingredients more palatable. The acceptable daily intake of acesulfame potassium is listed as 15 mg/kg/day. Acesulfame potassium as well as other sugar substituents were intercalated into some layered double hydroxide (LDH) hosts by ion exchange. Characterization tests have shown that there is complete intercalation of the anions into the LDH hosts. Acesulfame potassium is one of the non-nutritive sweeteners that aids patients with type 1 diabetes. It provides a super sweet taste without affecting glycaemic responses and without the high content of caloric sugars. Some studies, however, discovered that the consumption of non-nutritive sweeteners has led to weight gain thus increasing the risk of type 2 diabetes. Through a Maximal Electroshock Seizure test, non-nutritive sweeteners including acesulfame potassium were labeled as anticonvulsants. This means that there is an association between the structure of the receptor that triggers the sweet sensation and the structure of the molecular targets of antiepileptic drugs. It was also discovered that these non-nutritive sweeteners’ anticonvulsant activity is caused by modulation of brain mGlu. Acesulfame potassium is widely used in the human diet and excreted by the kidneys. It thus has been used by researchers as a marker to estimate to what degree swimming pools are contaminated by urine.
More information of Acesulfame Potassium (Acesulfame K), please contact Thai Poly Chemicals Company Limited.

 

 

 
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย
ซอร์บิทอลผง, Sorbitol powder, ซอร์บิทอล, Sorbitol, สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล
สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล
โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111
อีเมลล์แอดเดรส, polychemicals888 (at) gmail (dot) com
Keyword, ซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลผง, ซอร์บิทอลเหลว, ซอร์บิทอลไซรัป, น้ำเชื่อมซอร์บิทอล, ซอร์บิตอล, ซอร์บิตอลผง, ซอร์บิตอลเหลว, ซอร์บิตอลไซรัป, น้ำเชื่อมซอร์บิตอล, Sorbitol powder, Sorbitol syrup, สวีทเทนเนอร์, สวีทเทนนิ่งเอเจ้น, น้ำตาลเทียม, สารทดแทนน้ำตาล, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล, สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล, Sweetener, Sweetening agent, Artificial sweetener, Natural sweetener, Synthetic sweetener, Artificial Sugar, Sugar substitute, Sugar replacer, Sugar alcohol
รายการสินค้าในกลุ่ม สารให้ความหวานแทนน้ำตาล, สวีทเทนเนอร์ (Sweetener) ที่บริษัทฯ นำเข้าและจำหน่ายได้แก่
Acesulfame-K, ACK sweetener, E950, INS950, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค
Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม
Aspartame, E951, INS951, แอสปาร์แตม, แอสพาร์แตม
Dextrose anhydrous, เดกซ์โตรสแอนไฮดรัส, เดกซ์โทรสแอนไฮดรัส
Dextrose monohydrate, เดกซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เดกซ์โทรสโมโนไฮเดรต
D-Xylose, Xylose, ดีไซโลส, ไซโลส, ซีโลส, ดี-ซีโลส
Glucose powder, กลูโคสผง, ผงกลูโคส, แบะแซผง, ผงแบะแซ
Glucose syrup, กลูโคสเหลว, น้ำเชื่อมกลูโคส, กลูโคส, แบะแซ
Glycerine, Glycerol, E422, กลีเซอรีน, กลีเซอรอล
Isomalt, E953, INS953, ไอโซมอลท์, ไอโซมอลต์
Maltitol, E965, มอลทิทอล, มอลติตอล
Maltitol Powder, E965(i), มอลทิทอลผง
Maltitol Syrup, E965(ii), มอลทิทอลเหลว, มอลทิทอลไซรัป
Maltodextrin, มอลโทเดกซ์ทริน, มอลโตเดกซ์ตริน
Sodium Cyclamate, E952, INS952, โซเดียมไซคลาเมต, โซเดียมไซคลาเมท, แป้งหวาน
Sodium Saccharin, E954, INS954, โซเดียมซักคาริน, โซเดียมแซ็กคาริน, ดีน้ำตาล
Sorbitol, Sorbitol syrup, Sorbitol 70%, E420, INS420, ซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลไซรัป
Sorbitol powder, ซอร์บิทอลผง, ซอร์บิตอลผง, ผงซอร์บิทอล, ผงซอร์บิตอล
Specialty sweetener, สารเพิ่มความหวานชนิดพิเศษ, สวีทเทนเนอร์ชนิดพิเศษ
Stevia, Rebaudioside A, Stevioside, E960, INS960, หญ้าหวาน, สตีเวีย, เรเบาดิโอไซด์เอ
Steviol Glycoside, Stevial Glycoside, Stevia extract, สารสกัดจากหญ้าหวาน, สเตวิออลไกลโคไซด์
Sucralose, E955, INS955, Synthetic sweetener, ซูคราโลส, ซูคาร์โลส
Sugar, Refined Sugar, น้ำตาล, น้ำตาลทราย, น้ำตาลทรายบริสุทธิ์
Trehalose, Mycose, Tremalose, Non-reducing sugar, ทรีฮาโลส, ตรีฮาโลส
Xylitol, E967, INS967, ไซลิทอล, ไซลิตอล, น้ำตาลเทียม
Food additive, Food ingredient, Chemical food grade, วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุปรุงแต่งอาหาร, สารเคมีเกรดอาหาร รายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล โทร. 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888
คอลลาเจน, Collagen
คอลลาเจน เปปไทด์, Collagen Peptide
คอลลาเจน เพพไทด์, Collagen Peptide SP
คอลลาเจนผง, Collagen Powder
คอลลาเจนบริสุทธิ์, Pure Collagen
คอลลาเจนจากปลา, Fish Collagen, Hydrolyzed Fish Collagen
คอลลาเจนสกัดจากปลา, Fish Collagen Peptide, Hydrolysed Fish Collagen
คอลลาเจนสกัดจากธรรมชาติ, Natural Collagen, Marine Fish Collagen
คอลลาเจนแท้, Collagen Peptide Powder
คอลลาเจน เกรดอาหาร, Collagen Food Grade
ผงคอลลาเจน, Powdered Collagen, Collagen Powder Form
ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน, Hydrolyzed Collagen, Collagen Hydrolyzed
ไฮโดรไลส์ คอลลาเจน, Hydrolysed Collagen, Collagen Hydrolysed
คอลลาเจนเกาหลี, Collagen Korea, Collagen Peptide Korea
คอลลาเจนญี่ปุ่น, Collagen Japan, Collagen Peptide Japan
คอลลาเจนอิตาลี, Collagen Italy, Collagen Peptide Italy
เกรดอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร, Food Grade, Food Additive
ขายคอลลาเจน, จำหน่ายคอลลาเจน, นำเข้าคอลลาเจน, ส่งออกคอลลาเจน, ผลิตคอลลานเจน