ติดต่อเรา

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

36/1 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ประเทศไทย 74000

หมายเลขโทรศัพท์ : 034 496284, 034 854888

หมายเลขโทรสาร : 034 496285, 034 496680, 034 496681

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ฝ่ายขายในประเทศ) : 086 1762992, 086 8850111, 082 4504888 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ฝ่ายขายต่างประเทศ) : +668 00160016, +668 98554004 

อีเมลล์แอดเดรส : polychemicals888@gmail.com

อีเมลล์แอดเดรส : thaipolychemicals@hotmail.com

อีเมลล์แอดเดรส : info@thaipolychemicals.com

เว็บไซต์ : www.thaipolychemicals.com

ไลน์ไอดี (ฝ่ายขายในประเทศ) : wuttpcc 

ไลน์ไอดี (ฝ่ายขายต่างประเทศ) : vanawanav 


Contact Us

Thai Poly Chemicals Company Limited

36/1 Moo 9, Nadee, Mueangsamutsakhon, Samutsakhon, Thailand 74000 

Tel No. +6634 496284, +6634 854888 

Fax No. +6634 496285, +6634 496680, +6634 496681 

Cell Phone No. (Domestic Sales) +668 61762992, +668 68850111, +668 24504888 

Cell Phone No. (Export Sales) +668 00160016, +668 98554004 

Email Address : polychemicals888@gmail.com 

Email Address : thaipolychemicals@hotmail.com 

Email Address : info@thaipolychemicals.com 

Website : www.thaipolychemicals.com 

Line ID (Domestic Sales) : wuttpcc 

Line ID (Export Sales) : vanawanav