ติดต่อเรา

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

36/1 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ประเทศไทย 74000

หมายเลขโทรศัพท์ : 034 496284, 034 854888

หมายเลขโทรสาร : 034 496285, 034 496680, 034 496681

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 086 1762992, 086 8850111, 082 4504888 (ฝ่ายขายในประเทศ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : +668 00160016, +668 98554004 (ฝ่ายขายต่างประเทศ)

อีเมลล์แอดเดรส : polychemicals888@gmail.com

อีเมลล์แอดเดรส : thaipolychemicals@hotmail.com

อีเมลล์แอดเดรส : info@thaipolychemicals.com

เว็บไซต์ : www.thaipolychemicals.com

ไลน์ไอดี : wuttpcc (ฝ่ายขายในประเทศ)

ไลน์ไอดี : vanawanav (ฝ่ายขายต่างประเทศ)


Contact Us

Thai Poly Chemicals Company Limited

36/1 Moo 9, Nadee, Mueangsamutsakhon, Samutsakhon, Thailand 74000 

Tel No. +6634 496284, +6634 854888 

Fax No. +6634 496285, +6634 496680, +6634 496681 

Cell Phone No. +668 61762992, +668 68850111, +668 24504888 (Domestic Sales) 

Cell Phone No. +668 00160016, +668 98554004 (Export Sales) 

Email Address : polychemicals888@gmail.com 

Email Address : thaipolychemicals@hotmail.com 

Email Address : info@thaipolychemicals.com 

Website : www.thaipolychemicals.com 

Line ID : wuttpcc (Domestic Sales) 

Line ID : vanawanav (Export Sales)